Horizontale arbeidsdeling

Dit betreft complexe uitvoerende taken systematisch opsplitsen in zo klein mogelijke, kortdurende deeltaken. Elke deelbeweging dient zoveel mogelijk door afzonderlijke werknemer te worden verricht. Niet alleen op de werkvloer, maar ook op regelende taken van de stafafdelingen. Lijnmanagers ontlast van tal van regelende taken, opgesplitst in lange rij specialismen zoals logistiek, kwaliteitsbeheer, onderhoud, voorraadbeheer, enzovoorts.
Lees verder