Humanistisch perspectief op de (hedendaagse) economie en bedrijfsorganisaties

Er zijn diverse humanistische perspectieven op de economie en bedrijfsorganisaties. Overwegend kan echter wel worden gesteld dat de grondbeginselen van het humanisme, namelijk dat (1) alle wereldbeschouwingen contextueel zijn alsook door de mens zijn gecreëerd, (2) aan elk mens dient menselijke waardigheid toe te komen en als zodanig gerespecteerd te worden, (3) mensen kunnen zich ontwikkelen en moeten in staat worden gesteld zich te ontwikkelen, (4) eenieder dient als uniek en onvervangbaar in...
Lees verder