RNA-norm

In 2003 heeft de Hoge Raad in de RNA/Westfield beschikking maatgevende normen verschaft inzake toelaatbaarheid van (het inzetten van) beschermingsconstructies. Alhoewel het in de RNA-zaak gaat om de uitgifte van gewone aandelen, wordt in de literatuur veronderstelt dat dit tevens geldt voor (ad-hoc) beschermingsconstructies in het algemeen. De Hoge Raad maakt in dit verband onderscheid tussen het inroepen/treffen van ad-hoc beschermingsconstructies en het handhaven van beschermingsconstructies....
Lees verder