Artikelen

Voorwaarden voor een succesvolle turnaround

Een succesvolle turnaround, of bedrijfsherstel, is een complex proces dat betrekking heeft op het omkeren van de neerwaartse spiraal van een bedrijf en het herstellen van financiële gezondheid en duurzaam succes. Er zijn verschillende belangrijke voorwaarden die moeten worden vervuld voor een succesvolle turnaround. Hier zijn enkele van de belangrijkste:

  1. Grondige diagnose: Het begint met een grondige diagnose van de problemen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd. Dit omvat het identificeren van financiële problemen, operationele inefficiënties, marktuitdagingen en eventuele andere kritieke kwesties. Probeer per bedrijfsonderdeel te kijken of het kan overleven, en of het überhaupt moet overleven. Is er afdoende werkkapitaal beschikbaar en beschikt u over de juiste mensen om een turnaround te realiseren? Dit zijn enkele vragen die u op weg kunnen helpen.

  2. Leiderschap en management: Het is essentieel om een sterk leiderschapsteam te hebben dat de vaardigheden en ervaring heeft om de turnaround te leiden. Dit team moet in staat zijn om snel beslissingen te nemen en effectieve strategieën te implementeren.

  3. Duidelijke strategie: Een heldere en realistische strategie is van cruciaal belang. Dit omvat het vaststellen van doelen, het identificeren van kansen en bedreigingen, en het ontwikkelen van plannen om de financiële positie van het bedrijf te verbeteren. Stel de vraag: is strategie levensvatbaar, ook op de langere termijn?

  4. Kostenbeheersing: Het verminderen van kosten en het verbeteren van de operationele efficiëntie zijn vaak belangrijke aspecten van een turnaround. Dit kan betrekking hebben op het verminderen van overheadkosten, het optimaliseren van voorraden en het verbeteren van de productiviteit.

  5. Cashflowbeheer: Een goed beheer van de cashflow is van vitaal belang om te voorkomen dat het bedrijf in (verdere) liquiditeitsproblemen komt. Dit omvat het versnellen van debiteurenbetalingen, het vertragen van crediteurenbetalingen en het beheer van werkkapitaal.

  6. Schuldherstructurering: In veel gevallen is schuldherstructurering nodig om de financiële last te verminderen en de liquiditeit te verbeteren. Dit kan onderhandelingen met schuldeisers en/of het aangaan van nieuwe financiering omvatten.

  7. Klant- en marktgerichtheid: Het bedrijf moet zich richten op klantbehoeften en marktontwikkelingen. Dit kan het herzien van productaanbod, marketingstrategieën en verkoopbenaderingen omvatten. Wees hierin kritisch en durf producten en/of diensten af te stoten die geen economische bijdrage leveren aan de organisatie.

  8. Communicatie: Het is belangrijk om open en eerlijke communicatie te behouden, zowel intern als extern. Het personeel moet begrijpen wat er gebeurt en wat er van hen wordt verwacht. Externe belanghebbenden, zoals investeerders en klanten, moeten ook op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de turnaround.

  9. Cultuurverandering: Soms is een cultuurverandering nodig om de bedrijfscultuur meer klant- en resultaatgericht te maken. Dit kan het bevorderen van teamwork, innovatie en verantwoordelijkheid omvatten.

  10. Geduld en volharding: Turnarounds kosten tijd en kunnen moeilijk zijn. Het is belangrijk dat het leiderschapsteam geduldig is en volhardt in de uitvoering van de strategie, zelfs als er tegenslagen zijn.

Succesvolle turnarounds vereisen een combinatie van financiële, operationele, strategische en menselijke inspanningen. Elk bedrijf is uniek, dus de specifieke voorwaarden en strategieën zullen variëren, maar deze algemene principes vormen een solide basis voor een succesvol herstelproces.

Ondersteuning nodig?
Een succesvolle turnaround realiseren is lastig. U hoeft dit niet alleen te doen. Het waardecreatieteam van UBS kan u ondersteunen wanneer u op een bepaald moment overgaat tot de noodzakelijke stappen. Wanneer u hiervoor klaar bent, staan onze bedrijfsadviseurs gereed om u kundig te ondersteunen met bijvoorbeeld het realiseren van kostenbesparing, omzetgroei, procesoptimalisatie en/of rendementsverhoging. Ons bedrijfskundig advies heeft betrekking op uw (bedrijfs)organisatie als geheel of op een specifiek onderdeel. 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten