Juridisch

Wat zijn voldoende re-integratie-inspanningen?

RijksoverheidStap voor stap komen de regels voor terugkeer naar werk op het volgende neer:

 • Meld uw zieke werknemer binnen een week na zijn ziekmelding aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Volg daarbij de voorschriften van uw verzekeraar (als u die hebt), dat scheelt papierwerk.
 • Zowel u als de arbodienst, of de bedrijfsarts, houden minimaal eens in de zes weken contact met de zieke werknemer. Onderzoek samen de mogelijkheden om uw werknemer weer aan de slag te helpen.
 • Denkt de arbodienst of de bedrijfsarts dat het langer gaat duren? Dan geeft deze uiterlijk na zes weken ziekte een probleemanalyse: een beoordeling van de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.
 • Maak met uw werknemer uiterlijk in de achtste week een plan van aanpak voor herstel en re-integratie. Wijs samen een zogenoemde casemanager aan die de uitvoering van het plan begeleidt. Dat kunt u zelf zijn of iemand van bijvoorbeeld de arbodienst of een re-integratiebedrijf.
 • Werk eerst aan re-integratie binnen het eigen bedrijf. Lukt dat niet, zet dan zelf re-integratie bij een andere organisatie in gang. Schakel zo nodig een re-integratiebedrijf in.
 • Leg in een re-integratiedossier alles vast wat er wordt afgesproken en gedaan. Bekijk regelmatig of bijsturing nodig is. Geef uw werknemer en de arbodienst of bedrijfsarts, een afschrift van het plan van aanpak en van de eventuele bijstellingen.
 • Meld na dertien weken ziekte het verzuim aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Als u eigenrisicodrager bent, doet u dat na acht maanden.
 • Na een jaar ziekte evalueert u samen met uw werknemer hoe het afgelopen jaar is verlopen. Samen stelt u vast welk re-integratieresultaat u in het tweede ziektejaar wilt behalen en hoe u dat gaat doen.
 • Is uw werknemer na twintig maanden nog niet aan de slag? Stel dan samen een re-integratieverslag op: wat is er concreet gedaan en bereikt en wat vindt u daarvan?
 • Als uw werknemer een uitkering aanvraagt op grond van de WIA, dan beoordeelt het UWV het re-integratieverslag: dit is de zogenoemde poortwachtertoets. Alleen als u en uw werknemer zich genoeg hebben ingespannen om te voorkomen dat uw werknemer een uitkering nodig heeft, volgt eventueel een keuring voor de WIA.
 • Misschien denkt u beiden dat u er met wat extra tijd alsnog in zult slagen uw werknemer weer aan de slag te helpen. Dan kunt u samen met uw werknemer aan het UWV vragen de keuring uit te stellen. U betaalt zolang het loon door.

In het beoordelingskader re-integratieinspanningen op de website van het UWV treft u meer informatie over de criteria die het UWV hanteert bij de toetsing van uw re-integratieverslag en re-integratieverplichtingen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007)

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten