Artikelen

Wellness – wel of niet belangrijk in uw organisatie?

Bij PREDI definiëren wij Prestatie Management als het hebben van een ideale balans tussen motivatie en beheersing. Hier is bij het onderdeel motivatie het begrip ‘wellness’ een belangrijke factor. ‘Wellness’ wordt in het algemeen gebruikt om een gezonde balans aan te geven van emotie, geest en lichaam, die resulteert in een complete gewaarwording van ‘het zich goed voelen’. Factoren die hier aan kunnen bijdragen zijn hoe men in een organisatie omgaat met onder andere: vertrouwen, educatie, beloning, verandering, interactie, creativiteit, innovatie en communicatie.

‘Wellness’ blijkt tegenwoordig een onderwerp te zijn, dat veel op de agenda van organisaties staat, hoewel, er slechts een paar organisaties zijn die het als een serieuze zaak beschouwen. De opkomst van ‘wellness’ wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen aandacht voor de aard en omvang van vermijdbare ‘chronische’ aandoeningen, zoals stress, angsten en depressies.

In de meeste organisaties is het meten van ‘wellness’ nog geen prioriteit van de directie. Dit is meestal te wijten aan onvoldoende en inconsequente methodieken, de aanpak en de manier van het meten. Om een permanente en gegarandeerde medewerking van de directie te bereiken om ‘wellness’ een belangrijke strategische doelstelling van de organisatie te laten zijn, moeten organisaties zich richten op het ontwikkelen van een ‘wellness’ strategie, die:
–      eenvoudig is (opgenomen binnen de cultuur van de organisatie en net zo gemakkelijk te begrijpen als winst & verlies)
–      consistent is (in elke locatie van de organisatie en zowel klinisch als commercieel gevalideerd)
–      uitvoerbaar is (met KPI’s die elke organisatorische verandering kunnen ondersteunen)

Om er nu voor te zorgen dat ‘wellness’ een waardevol onderdeel van blijvende interesse bij organisaties wordt, is het nodig om op directieniveau te verzekeren, dat:
–      de metingen klinisch betrouwbaar zijn en verband houden met het groeiende onderzoek naar de factoren die nauw verbonden zijn met chronische aandoeningen
–      consistente metingen ontwikkeld worden en gebruikt worden om vergelijkbare analyses en benchmarking mogelijk te maken
–      herhaalmetingen plaatsvinden om de invloed van de genomen acties te kunnen meten
–      de verzamelde informatie gezien wordt als belangrijk voor de organisatie bij het verbeteren van efficiëntie en productiviteit, dus ook belangrijk voor de directie en management bij het sturen van de organisatie
–      het meten tot acties leidt en niet alleen tot analyses. Eenvoudige en realistische stappen in een goed geïntegreerd ‘wellness’ programma, die leiden tot een blijvend voordeel voor zowel het individu als de organisatie.

Als u van plan bent binnenkort beslissingen te nemen die de toekomstige ‘wellness’ van uw organisatie gaat beïnvloeden, is het van kritiek belang dat u een goed begrip heeft van hoe uw organisatie zich nu voelt. Het kan soms beter zijn om veranderingsplannen uit te stellen tot dat de echte problemen boven tafel zijn. Wanneer uw beginpunt duidelijker is, werken uw plannen voor elke organisatorische verandering ook beter. Daarbij hebben niet alle afdelingen in uw organisatie hetzelfde niveau van ‘wellness’ – dus het aanpassen van uw veranderstrategie is misschien ook nodig om de specifieke behoeften van elke afdeling te verwezenlijken.

‘Wellness’ is dus belangrijk voor de productiviteit en het behoud van de organisatie op de lange termijn, evenals dat het een belangrijk aandachtsgebied van de organisatie is met betrekking tot de sociale verantwoordelijkheid van de organisatie.

Zodoende is ‘wellness’ in onze ogen een niet te onderschatten factor binnen Prestatie Management, die alle noodzakelijke aandacht rechtvaardigt in een organisatie en er voor zal zorg dragen dat de organisatie als geheel beter zal gaan presteren.

Henri Knook

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.