Administratief beroep

Is het vragen van een voorziening van een ander bestuursorgaan dan het orgaan dat het besluit heeft genomen. (het andere orgaan (het nieuwe/hogere) toetst het besluit op rechtmatigheid en doelmatigheid.)

Geef een reactie