Bedrijfsproces (SIM3)

Dit betreft een verzameling van activiteiten in een chronologische volgorde van waardetoevoeging, met een aaneenschakeling in de tijd als ordeningscriterium, die een waardevol product opleveren voor een voorgedefinieerde klant

Geef een reactie