Stichting toezicht effectenverkeer

De StichtingToezicht Effectenverkeer (STE) is door de Minister van Financiën belast met het houden van toezicht op de financiële markten in Nederland.Elke in Nederland gevestigde toegelaten instelling van Euronext moet in het bezit te zijn van een door de STE afgegeven vergunning. Het zonder vergunning aanbieden van diensten in de effectensector is strafbaar.
Lees verder

Stemrecht

Aandelenbezit geeft de aandeelhouder stemrecht tijdens de (verplichte) jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Houders van certificaten van aandelen hebben geen stemrecht.
Lees verder

Staatslening

Een door de Staat der Nederlanden uitgegeven en gegarandeerd schuldbewijs of obligatie. Staatsleningen worden uitgegeven om de financieringsbehoefte van de Staat der Nederlanden te dekken. Staatsleningen worden verhandeld op de effectenbeurs van Euronext, opties op staatsleningen op de optiebeurs van Euronext.
Lees verder

Spread

Het verschil tussen de bied- en laatprijs. Als de markt € 22,50 biedt en € 23 laat, dan is de spread dus € 0,50.Een bepaald type combinatieorders zoals die kunnen worden uitgevoerd op een optiebeurs. Een spread bestaat uit twee poten of ‘legs’: een longpositie gecombineerd met een shortpositie. Met spreads kan de belegger profiteren van een bepaalde trend in de markt en tegelijk het risico beperken.
Lees verder

Sponsor

Een emissiehuis dat de aanvraag tot toelating tot de notering aan de effectenbeurs doet en zorgt voor een actieve begeleiding van de uitgevende instelling. Meerdere sponsors kunnen een syndicaat of een consortium vormen.
Lees verder

SO-EX

Small Order eXecution. Een functionaliteit van het SWITCH-systeem waarmee aan- en verkooporders op de optiebeurs van Euronext Amsterdam tot een volume van maximaal 5 contracten automatisch worden uitgevoerd, zonder tussenkomst van Market Makers of Floor Brokers.
Lees verder

Sluitingsverkoop

Effectenbeurs: de verkoop van een openstaande aandelen- of obligatiepositie. Optiebeurs: verkoop van een openstaande optie- of futurespositie. Hierdoor doet de verkoper afstand van de rechten die voortvloeien uit een optiepositie of de plichten die voortvloeien uit een futurespositie. Bij de optiehandel spreekt men veelal van een closing sell.
Lees verder

Sluitingskoop

Effectenbeurs: koop van een aandeel of een obligatie om een openstaande short- of baissepositie ongedaan te maken.Optiebeurs: koop van een optie of een future om een openstaande shortpositie ongedaan te maken. De koper van de optie of de future wordt hierdoor ontslagen van zijn leverings- of afnameplicht. Bij de optiehandel spreekt men veelal van een closing buy.
Lees verder