Strafbankje

Een fonds wordt op het zogeheten strafbankje van de beurs geplaatst als de notering wordt geschorst door de Commissaris voor de Notering, bijvoorbeeld omdat het fonds niet langer kan of wil voldoen aan de eisen van het Fondsenreglement.
Lees verder

Straddle

Een combinatieorder waarbij een calloptie en een putoptie met dezelfde afloopmaand en uitoefenprijs gelijktijdig worden gekocht of geschreven. Een long straddle (gekochte straddle) geeft de mogelijkheid om in te spelen op een verwachte sterke beweeglijk- heid van de koersen in een willekeurige richting. Een short straddle (geschreven straddle) biedt een maximale winst wanneer de koersen stabiliseren. Wèl loopt de schrijver van een straddle een risico: bij een sterke stijging of een sterke daling...
Lees verder

Stichting toezicht effectenverkeer

De StichtingToezicht Effectenverkeer (STE) is door de Minister van Financiën belast met het houden van toezicht op de financiële markten in Nederland.Elke in Nederland gevestigde toegelaten instelling van Euronext moet in het bezit te zijn van een door de STE afgegeven vergunning. Het zonder vergunning aanbieden van diensten in de effectensector is strafbaar.
Lees verder

Stemrecht

Aandelenbezit geeft de aandeelhouder stemrecht tijdens de (verplichte) jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Houders van certificaten van aandelen hebben geen stemrecht.
Lees verder

Staatslening

Een door de Staat der Nederlanden uitgegeven en gegarandeerd schuldbewijs of obligatie. Staatsleningen worden uitgegeven om de financieringsbehoefte van de Staat der Nederlanden te dekken. Staatsleningen worden verhandeld op de effectenbeurs van Euronext, opties op staatsleningen op de optiebeurs van Euronext.
Lees verder

Spread

Het verschil tussen de bied- en laatprijs. Als de markt € 22,50 biedt en € 23 laat, dan is de spread dus € 0,50.Een bepaald type combinatieorders zoals die kunnen worden uitgevoerd op een optiebeurs. Een spread bestaat uit twee poten of ‘legs’: een longpositie gecombineerd met een shortpositie. Met spreads kan de belegger profiteren van een bepaalde trend in de markt en tegelijk het risico beperken.
Lees verder

Sponsor

Een emissiehuis dat de aanvraag tot toelating tot de notering aan de effectenbeurs doet en zorgt voor een actieve begeleiding van de uitgevende instelling. Meerdere sponsors kunnen een syndicaat of een consortium vormen.
Lees verder