Converteerbare obligatie

Een obligatielening die onder bepaalde voorwaarden, op een bepaalde datum kan worden ingewisseld in een ander soort effecten, meestal aandelen van de uitgevende instelling, wordt ook wel convertible bond genoemd.

Geef een reactie