Leverbetrouwbaarheid (formule)

Leverbetrouwbaarheid = aantal uitgeleverde producten conform de afspraken van de bestelling / aantal bestellingen x 100%

De leverbetrouwbaarheid impliceert de mate waarin het een bedrijf lukt te leveren conform de afspraak.

Geef een reactie