Lineaire beslisstijl

Stijl voor het nemen van beslissingen die wordt gekenmerkt door het gebruik van extern verzamelde informatie waarbij men tot oplossingen komt door logisch redeneren.

Geef een reactie