Methodes indirecte kosten toerekenen aan directe kosten

De onderstaande methodes kunnen worden gehanteerd voor het toerekenen van de indirecte kosten aan de directe kosten:

–          Equivalentiecijfermethode (herleiden soorten product tot een eenheid)

–          Opslagmethode (toekennen IK aan DK met opslag)

–          Kostenplaatsmethode

–          Activity based costing

Geef een reactie