Nettowinstmarge

Nettowinstmarge = nettowinst / omzet x 100%

De nettowinstmarge impliceert  de mate waarin winst overblijft vanuit de omzet. Het gaat hier om de uiteindelijke winst van een organisatie na aftrek van alle kosten, belastingen en rente.

Geef een reactie