Onderaandelen

Aandelen van een bepaalde nominale waarde kunnen soms worden verdeeld in kleinere coupures met een naar rato lagere nominale waarde. Deze kleinere coupures worden onderaandelen genoemd.

Geef een reactie