Oprichtersaandelen

Aandelen die worden uitgekeerd aan personen die zich bij de oprichting van de uitgevende onderneming verdienstelijk hebben gemaakt. Oprichtersaandelen geven geen stemrecht, maar wel recht op een winst- deling. Oprichtersaandelen komen betrekkelijk weinig voor.

Geef een reactie