Standaardkostprijs

Kostprijs berekend op standaarden op basis van werkelijke kosten van een periode.

De berekening hiervan is als volgt:

(Normale) Variabele kosten + vaste kosten / (normale) productie

+

Variabele kosten/normale productie + vaste kosten/ normale productie

Geef een reactie