Innovatie Management Marketing Modellen Ondernemerschap Procesmanagement

10 Types of Innovation model van Doblin

Het ‘10 Types of Innovation’ model van Doblin is een raamwerk die gebruikt kan worden om onderdelen in de business te identificeren welke geïnnoveerd kunnen worden teneinde concurrerend te worden óf te blijven.
Het raamwerk is ontwikkeld door Keeley en Pikkel (2013). Na diepgaand onderzoek inzake innovatietechnieken hebben zij geconcludeerd dat innovaties diverse elementen bevatten die samen een innovatie vormen.

Volgens het model richten bedrijven zich vooral op productinnovatie. Dit type innovatie wordt veelal door concurrenten gekopieerd. Zij evalueren doorgaans de toegevoegde waarde van de concurrenten en kopiëren op deze wijze de innovatie.  Mede vanwege voorgenoemde identificeerde Keeley en Pikkel 10 type innovaties waarop bedrijven zich zouden moeten concentreren om concurrerend te worden óf te blijven.

Het model kan helpen om innovatiekansen te identificeren, breakthroughs te forceren en daarmee duurzame groei op gang te brengen. Voorts kan het model worden ingezet om de prestatie(s) van de organisatie inzichtelijk te maken alsook kan het worden gebruikt als benchmark. Het integreren van het model kan derhalve worden gebruikt om de organisatie, en derhalve de business, verder te ontwikkelen.  
Het model is onderstaand visueel weergegeven welke wordt opgevolgd door een beknopte toelichting van de onderdelen die geëvalueerd kunnen worden om innovatiekansen vast te stellen.

1. Profit model
Het winstmodel is een onderdeel van Doblin’s 10 Types of Innovation dat zich bezighoudt met het voortdurend identificeren van manieren om de inkomsten van een organisatie te verhogen.
Zelfs als sommige kernactiviteiten de belangrijkste kasstromen genereren, is het nog steeds belangrijk om nieuwe, stapsgewijs geïnnoveerde winstmodellen te evalueren. Dit betekent dat bedrijven moeten beoordelen wat klanten waarderen en wat ze eisen, zodat bedrijven innovatieve initiatieven kunnen creëren die de inkomsten helpen verhogen.

2. Network Innovations
Dit element maakt deel uit van de samenwerkingsstrategie van een bedrijf. Volgens de Doblin’s 10 Types of Innovation is het in het huidige bedrijfsklimaat zo dat elk bedrijf effectief gezien aan elkaar verbonden is.
Bedrijven werken veelal samen voor wederzijdse belangen waarbij bedrijven elkaar verbeteren.
Aangaande netwerkinnovaties moeten bedrijven rekening houden met de interne capaciteiten van het bedrijf om te beoordelen of deze in staat zijn om een ​​innovatie succesvol te maken of dat er partners nodig zijn.
Er kunnen veel voordelen zijn bij het betrekken van een partner: men kan  risico’s delen, nieuwe kennis en vaardigheden kunnen op deze manier worden verkregen en capaciteit kan worden uitgebreid teneinde innovatie succesvol te maken.

3. Structure
De structuur heeft betrekking op het vermogensbeheer van het bedrijf. Volgens het raamwerk dienen bedrijven hun activa te structureren om te beoordelen hoe deze van meer waarde kunnen zijn. Dit omvat dan tevens de (im)materiële activa.

4. Process
Dit element betreft procesinnovatie. Dit zijn innovaties die zich bijvoorbeeld bezighouden met de technieken voor het produceren of vermarkten van goederen of diensten. Volgens het model is innovatie van procestechnologieën vaak gericht op het verbeteren van de effectiviteit of efficiëntie van zaken doen.
Innoveren op dit element betekent dat een bedrijf significante positieve effecten kan ervaren, zoals bijvoorbeeld lagere kosten vanwege een efficiëntere afhandeling of een beter vermogen om op veranderingen te reageren. Innovaties in procestechnologieën zijn om deze reden lastig te kopiëren en kunnen een direct concurrentievoordeel zijn.

5. Product Performance
Product performance houdt zich bezig met product- en procesinnovatie.
Er wordt vaak gedacht dat innoverende producten en processen duurzame concurrentievoordelen opleveren, echter worden deze innovaties snel gekopieerd door concurrenten. Het is daarom van cruciaal belang om te beoordelen hoe producten en diensten voortdurend kunnen worden geïnnoveerd.

6. Product system
Het productsysteem  omvat samengevoegde producten en diensten. Het doel van dit onderdeel van het raamwerk is om te evalueren hoe producten en diensten kunnen worden gecombineerd.
De achterliggende gedachte is dat productaanbiedingen met elkaar verbonden zijn en gemakkelijker te beheren zijn wanneer ze gegroepeerd zijn in plaats van ze afzonderlijk te behandelen.

7. Service
Het identificeren en implementeren van innovatieve service-initiatieven kan de organisatie helpen haar klantenbestand te verbeteren en derhalve ook de omzet van het bedrijf te verhogen. De bedrijven van vandaag trachten een betere service te bieden dan de concurrenten en als gevolg daarvan heeft het serviceniveau van een bedrijf een enorme impact op het succes ervan.
Doblin’s 10 Types of Innovation identificeerde dat het cruciaal is om altijd innovatieve servicemogelijkheden te beoordelen teneinde de klantervaring te verbeteren. Wanneer een klant een goede ervaring heeft gehad in het aankoopproces, is de kans groot dat de klant terugkomt voor hetzelfde of een ander product en/of dienst. Hierdoor kan men relaties opbouwen met loyale klanten en derhalve het klantenbestand verbeteren.

8. Channel
Dit onderdeel is gericht op hoe bedrijven contact kunnen maken met de klanten. Het houdt zich bezig met de zichtbaarheid van de organisatie op zowel online als offline kanalen. Het is van cruciaal belang voor elk bedrijf om voortdurend nieuwe manieren te vinden om met de klanten te communiceren, vooral in dit nieuwe digitale tijdperk. Met snelle technologische innovaties besteden de klanten van vandaag veel tijd aan technologische apparaten.
Het is aan de organisatie van vandaag om de online reis (customer journey) te identificeren en vervolgens te weten hoe ze voor hen zichtbaar kunnen zijn.

9.Brand
Merkinnovaties zijn volgens het raamwerk belangrijk om te kunnen onderscheiden van andere merken. Het doel van dergelijke innovaties is ervoor te zorgen dat het merk van het bedrijf wordt gekozen in plaats van dat van concurrenten.
Om deze reden is het opnieuw essentieel om de klant te begrijpen om te identificeren wat de klant waardeert. Op deze manier kan het bedrijf klantwaarden integreren in de marketingstrategieën die de merkpositie in de beleving van de consument versterken.

10. Customer Engagement
Klantbetrokkenheid van Doblin’s 10 Types of Innovation is een cruciaal element om te evalueren, omdat het betrekking heeft op de interactie met (potentiële) klanten via klantenservice. Het is belangrijk voor bedrijven om innovatieve manieren te vinden om met hun klant te communiceren, omdat bedrijven zonder communicatie niet kunnen bepalen hoe het bedrijf door hun consumenten wordt ervaren. Als een bedrijf in staat is om met de klanten om te gaan, is het in staat om te identificeren welke elementen van het bedrijf moeten worden verbeterd, zodat het overeenkomt met de klantwaarden.

LITERATUUR
Keeley, L., Walters, H., Pikkel, R., & Quinn, B. (2013). Ten types of innovation: The discipline of building breakthroughs. John Wiley & Sons.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten