A Wiki

Afschrijvingsmethoden

Er zijn verschillende afschrijvingsmethoden die worden gebruikt om de waardevermindering van activa in de boekhouding te berekenen. Onderstaand de meest gangbare methoden.

 1. Lineaire afschrijving:

  • Bij deze methode wordt de waardevermindering van een activum gelijkmatig verdeeld over de levensduur ervan.
  • Formule: (Aanschafprijs – Restwaarde) / Levensduur
  • Dit betekent dat elk jaar hetzelfde bedrag wordt afgeschreven totdat de restwaarde is bereikt.
 2. Degressieve afschrijving:

  • Bij deze methode wordt een vast percentage van de boekwaarde van het activum afgeschreven.
  • Dit betekent dat de afschrijvingskosten in absolute termen in de loop van de tijd afnemen.
  • Twee veelvoorkomende vormen van degressieve afschrijving zijn de dubbel-degressieve en de eenmalige-degressieve methode.
 3. Saldo-afschrjving:

  • Bij deze methode wordt een vast percentage toegepast op het saldo dat niet is afgeschreven.
  • De afschrijvingskosten nemen dus elk jaar af naarmate het saldo kleiner wordt.
 4. Units of Production (Eenhedenproductie):

  • Deze methode wordt voornamelijk gebruikt voor activa zoals machines waarvan de waardevermindering evenredig is met het gebruik ervan.
  • Het totale aantal verwachte eenheden wordt gebruikt om de afschrijvingskosten per eenheid te berekenen. Deze kosten worden vervolgens vermenigvuldigd met het werkelijke aantal eenheden dat in een bepaald jaar wordt geproduceerd of gebruikt.
 5. Som van de Jaren-Digits:

  • Bij deze methode wordt het aantal jaren van de verwachte levensduur van het activum bij elkaar opgeteld (de ‘jaren-digits’). Elk jaar wordt vervolgens het resterende aantal jaren gedeeld door de som van de jaren-digits en vermenigvuldigd met de aanschafprijs minus de restwaarde.

Elke methode heeft zijn eigen voor- en nadelen, en de keuze hangt vaak af van factoren zoals het type activum, het gebruik ervan en de boekhoudkundige voorkeuren van het bedrijf.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten