B Wiki

Belastinglatentie

Een belastinglatentie, ook wel bekend als fiscale latentie, verwijst naar het verschil tussen de winst die wordt gerapporteerd in de financiële overzichten van een bedrijf en de winst die wordt gebruikt voor fiscale doeleinden. Dit verschil ontstaat door verschillen in boekhoudkundige en fiscale regels.

Belastinglatenties ontstaan meestal doordat bedrijven verschillende methoden gebruiken om hun winst te berekenen voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden. Boekhoudkundige regels hebben betrekking op het opnemen van inkomsten en uitgaven in de financiële overzichten volgens de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. Aan de andere kant hebben fiscale regels betrekking op het bepalen van de belastbare winst volgens de belastingwetten en voorschriften van een land.

Belastinglatenties kunnen zowel positief als negatief zijn. Een positieve belastinglatentie ontstaat wanneer de winst die wordt gerapporteerd in de financiële overzichten lager is dan de winst die wordt gebruikt voor fiscale doeleinden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een bedrijf gebruikmaakt van bepaalde fiscale aftrekposten of vertraagde belastingaanslagen. Een negatieve belastinglatentie ontstaat wanneer de winst die wordt gerapporteerd in de financiële overzichten hoger is dan de winst die wordt gebruikt voor fiscale doeleinden, wat kan voortvloeien uit verschillende redenen, zoals niet-aftrekbare uitgaven voor fiscale doeleinden.

Belastinglatenties worden meestal op de balans van een bedrijf vermeld als uitgestelde belastingactiva (positieve belastinglatenties) of uitgestelde belastingschulden (negatieve belastinglatenties). Ze worden opgenomen om de verschillen tussen boekhoudkundige en fiscale winst aan te geven en om rekening te houden met de verwachte toekomstige belastingeffecten.

Voorbeeld

Een voorbeeld om de belastinglatentie beter te begrijpen:

Stel je voor dat een bedrijf, ABC Corporation genaamd, een activum heeft dat over een periode van vijf jaar wordt afgeschreven volgens de boekhoudkundige regels. De kosten van het activum bedragen $10.000 per jaar, wat betekent dat het bedrijf elk jaar $10.000 als kosten opneemt in de financiële overzichten.

Nu hanteert de fiscale wetgeving echter een andere afschrijvingsmethode, waarbij het activum over een periode van drie jaar moet worden afgeschreven. Volgens de fiscale regels zou het bedrijf dus $10.000 per jaar moeten afschrijven gedurende drie jaar.

Laten we aannemen dat het bedrijf in het eerste jaar $100.000 aan winst heeft behaald vóór belastingen. Op basis van de boekhoudkundige regels zou het bedrijf $10.000 aan afschrijvingskosten opnemen, waardoor de belastbare winst op $90.000 uitkomt.

Volgens de fiscale regels zou het bedrijf echter $10.000 meer aan afschrijvingskosten kunnen opnemen, waardoor de belastbare winst op $80.000 uitkomt. Dit betekent dat het bedrijf fiscaal gezien minder belasting hoeft te betalen dan op basis van de boekhoudkundige winst.

In dit geval heeft ABC Corporation een positieve belastinglatentie van $10.000. Het bedrijf verwacht dat het in de toekomst minder belasting zal betalen doordat het fiscaal meer afschrijvingskosten kan opnemen dan volgens de boekhoudkundige regels.

Deze positieve belastinglatentie wordt op de balans van het bedrijf opgenomen als uitgestelde belastingactiva. Het vertegenwoordigt het bedrag dat het bedrijf kan besparen op toekomstige belastingen als gevolg van de verschillen tussen de boekhoudkundige en fiscale winst.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten