Doorschuifregelingen

Bij doorschuifregeling is sprake van een (fictieve) vervreemding van de aanmerkelijk belangaandelen, maar er hoeft geen belasting te worden betaald. Althans, op moment van de vervreemding niet. Betekent namelijk dat niet de belasting nooit meer betaald hoeft te worden. Betalen van belasting wordt uitgesteld. Er is sprake van een doorschuiven van de zogenoemde ‘belastingclaim’ naar degene die de aandelen in bezit verkrijgt. Een dergelijke doorschuiving is niet mogelijk bij iedere vervreemdin...
Lees verder