Besluitvormingsregels bij groepsbesluiten

Wanneer een groep een besluitvormingsproces doorloopt, dan is het van belang dat van tevoren vaststaat op welke wijze later de beslissing genomen gaat worden. Hiertoe zijn besluitvormingsregels geformuleerd en worden beknopt weergegeven:

  1. Vetorecht: bij vetorecht heeft ieder groepslid het recht op een bepaalde beslissing tegen te houden door zijn vetorecht te gebruiken.

  2. Unanimiteitsregel: de beslissing is uitsluitend geldig indien alle groepsleden er achter staan. Dit veroorzaakt echter vaak een trage besluitvorming alsook leidt deze regel vaak tot compromisvorming omdat iedereen zich er in moet kunnen vinden.

  3. Consensusregel: de beslissing geldt pas wanneer er een meerderheid voor te vinden is en de minderheid de beslissing kan aanvaarden.

  4. Meerderheidsregel: gelijk aan de consensusregel, echter maakt het bij deze regel niet uit of de minderheid met de beslissing kan leven.

  5. Eenmansregel: sprake van eenmansregel wanneer één persoon (meestal de groepsleider) de beslissing eenzijdig neemt en de rest zich daarbij moet neerleggen. De groep heeft in dit geval doorgaans een adviserende taak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *