D Wiki

Delphi-techniek

De Delphi-techniek betreft een besluitvormingstechniek voor groepen zonder dat de leden van de groep bij elkaar hoeven te komen. De navolgende stappen worden door de Delphi-groep doorgaans uitgevoerd:

  1. Het probleem wordt geïdentificeerd en de groepsleden worden gevraagd, geheel onafhankelijk van elkaar, mogelijke oplossingen voor het probleem aan te reiken aan de hand van speciaal daarvoor vervaardigde enquêteformulieren.

  2. Ieder lid vult zelfstandig en volstrekt anoniem het eerste formulier in.

  3. De formulieren worden vervolgens verzameld en daarna krijgt ieder groepslid alle formulieren te zien.

  4. Nadat eenieder elkaars oplossingen heeft gezien, wordt iedereen gevraagd opnieuw een formulier in te vullen. Dit leidt doorgaans tot nieuwe ideeën en aanpassingen van eerste ideeën.
  1. Stap 3 en 4 worden net zo lang herhaald tot er een consensus is bereikt en er derhalve één oplossing uit voortvloeit welke iedereen onderschrijft.
Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten