Delphi-techniek

De Delphi-techniek betreft een besluitvormingstechniek voor groepen zonder dat de leden van de groep bij elkaar hoeven te komen. De navolgende stappen worden door de Delphi-groep doorgaans uitgevoerd:

  1. Het probleem wordt geïdentificeerd en de groepsleden worden gevraagd, geheel onafhankelijk van elkaar, mogelijke oplossingen voor het probleem aan te reiken aan de hand van speciaal daarvoor vervaardigde enquêteformulieren.

  2. Ieder lid vult zelfstandig en volstrekt anoniem het eerste formulier in.

  3. De formulieren worden vervolgens verzameld en daarna krijgt ieder groepslid alle formulieren te zien.

  4. Nadat eenieder elkaars oplossingen heeft gezien, wordt iedereen gevraagd opnieuw een formulier in te vullen. Dit leidt doorgaans tot nieuwe ideeën en aanpassingen van eerste ideeën.
  1. Stap 3 en 4 worden net zo lang herhaald tot er een consensus is bereikt en er derhalve één oplossing uit voortvloeit welke iedereen onderschrijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *