B Wiki

BIBOB-toets

De BIBOB-toets is een instrument dat in Nederland wordt gebruikt om te beoordelen of een persoon, bedrijf of instelling betrokken is bij criminele activiteiten. BIBOB staat voor “Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur”. Het doel van de BIBOB-toets is het beschermen van de integriteit van het openbaar bestuur en het voorkomen van misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en andere overheidsbesluiten.

De BIBOB-toets maakt gebruik van informatie uit verschillende bronnen, zoals politie, justitie, belastingdienst en andere overheidsinstanties, om te onderzoeken of er sprake is van een ernstig gevaar dat de betrokken persoon of het betrokken bedrijf misbruik zal maken van de vergunning of overheidsbesluit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er vermoedens zijn van witwassen, fraude of andere vormen van georganiseerde criminaliteit.

Op basis van de BIBOB-toets kan de overheid besluiten om een vergunning te weigeren, in te trekken of aanvullende voorwaarden te stellen. Het doel is om te voorkomen dat crimineel verkregen vermogen wordt geïnvesteerd in legale bedrijfsactiviteiten en om de integriteit van het openbaar bestuur te waarborgen.

Criteria BIBOB-toets

De BIBOB-toets hanteert verschillende criteria om de integriteit van een persoon, bedrijf of instelling te beoordelen. Hoewel de exacte criteria kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie, zijn de volgende aspecten doorgaans van belang bij de BIBOB-toets:

  1. Strafrechtelijke antecedenten: Het gaat hierbij om eerdere veroordelingen of lopende strafrechtelijke onderzoeken tegen de betrokken persoon of het betrokken bedrijf. Als er sprake is van een crimineel verleden, kan dit een indicatie zijn van een verhoogd risico op misbruik van vergunningen of overheidsbesluiten.
  2. Financiële situatie: De financiële positie van de betrokken persoon of het betrokken bedrijf wordt geanalyseerd. Er wordt gekeken naar zaken zoals faillissementen, schulden, betrokkenheid bij belastingontduiking, witwassen of andere financiële malversaties. Een instabiele financiële situatie kan duiden op een verhoogd risico op criminele activiteiten.
  3. Zakelijke relaties: Er wordt gekeken naar de zakelijke relaties van de betrokken persoon of het betrokken bedrijf. Hierbij wordt onder andere gekeken naar mogelijke banden met personen of bedrijven die in verband worden gebracht met criminele activiteiten. Als er sprake is van nauwe banden met personen of bedrijven met een slechte reputatie, kan dit de verdenking van betrokkenheid bij criminele activiteiten vergroten.
  4. Gedrag in het verleden: Het gedrag van de betrokken persoon of het betrokken bedrijf in het verleden wordt beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar eventuele overtredingen van wet- en regelgeving, zoals fraude, belastingontduiking of milieu-overtredingen. Herhaaldelijk wangedrag kan een indicatie zijn van een verhoogd risico op misbruik van vergunningen of overheidsbesluiten.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten