B Wiki

Budgetteringsmodellen

Budgettering is een zeer essentieel onderdeel van financieel beheer voor zowel individuen als organisaties. Er zijn verschillende budgetteringsmodellen en -methoden beschikbaar, elk met zijn eigen toepassingen en voordelen. Onderstaand enkele veelvoorkomende budgetteringsmodellen met beknopte toelichting. 

 1. Statische budgettering:

  • Dit is het meest eenvoudige budgetteringsmodel, waarbij een vast budget wordt opgesteld voor een bepaalde periode op basis van historische gegevens en verwachtingen. Het budget blijft onveranderd, zelfs als de werkelijke omstandigheden veranderen.
 2. Flexibele budgettering:

  • In dit model wordt het budget aangepast aan de veranderende omstandigheden. Het budget past zich aan variabele factoren aan, zoals verkoopvolumes of productieniveaus. Het helpt bij het beter beheren van kosten en het aanpassen van doelen op basis van de werkelijke prestaties.
 3. Incrementele budgettering:

  • Hierbij wordt het budget gebaseerd op het vorige jaar, met enkele aanpassingen of verhogingen. Het is handig voor stabiele bedrijfsomgevingen, maar kan inefficiënt zijn als er significante veranderingen nodig zijn.
 4. Zero-based budgeting (ZBB):

  • Bij ZBB begint elk budgetproces vanaf nul. Alle uitgaven moeten worden gerechtvaardigd, ongeacht de vorige budgetten. Dit dwingt organisaties om kritisch te kijken naar hun kosten en prioriteiten.
 5. Activity-Based Budgeting (ABB):

  • ABB richt zich op de activiteiten die waarde toevoegen aan een organisatie. Het budget wordt toegewezen aan specifieke activiteiten en wordt gekoppeld aan operationele doelstellingen. Het helpt bij het identificeren van kostenveroorzakers en het optimaliseren van processen.
 6. Rolling budgeting:

  • Hierbij wordt het budget voortdurend bijgewerkt gedurende het jaar, meestal op basis van een vaste periode (bijvoorbeeld maandelijks of kwartaal). Het houdt rekening met actuele gegevens en veranderingen in de bedrijfsomgeving.
 7. Cashflowbudgettering:

  • Dit model richt zich op het beheer van de kasstroom, waarbij inkomsten en uitgaven worden gepland om ervoor te zorgen dat er voldoende liquiditeit is om aan financiële verplichtingen te voldoen.
 8. Beyond Budgeting:

  • Dit is een modernere benadering waarbij organisaties zich richten op het stellen van duidelijke doelstellingen en flexibele financiële planning in plaats van starre budgetten. Het benadrukt meer adaptieve en responsieve benaderingen van financieel beheer.

De keuze voor een specifiek budgetteringsmodel hangt af van de aard van de organisatie, de industrie, de doelstellingen en de gewenste mate van flexibiliteit en controle. Veel organisaties combineren ook verschillende budgetteringsmodellen om aan hun behoeften te voldoen.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten