C Wiki

Cash pooling

Cash pooling is een financiële praktijk waarbij de geldmiddelen van verschillende dochterondernemingen of entiteiten binnen een groter concern worden gecentraliseerd. Het doel van cash pooling is om het kasbeheer en de liquiditeit binnen de groep te optimaliseren door kasstromen te consolideren en geldmiddelen efficiënt toe te wijzen waar ze nodig zijn.

In Nederland werkt cash pooling op een vergelijkbare manier als in andere landen. Het houdt in dat de geldsaldi van verschillende dochterondernemingen of rekeningen worden samengevoegd, zowel fysiek als virtueel, door een moedermaatschappij of een aangewezen treasury center. Het centraliseren van geldmiddelen zorgt voor een beter kasbeheer, omdat het mogelijk maakt om overtollige liquide middelen van de ene entiteit te gebruiken om tekorten bij andere entiteiten binnen de groep aan te vullen. Dit kan helpen om rentekosten te verlagen, bankrelaties te stroomlijnen en het totale liquiditeitsbeheer te verbeteren.

Voorbeeld

Stel je voor dat er een concern is met drie dochterondernemingen in Nederland: Bedrijf A, Bedrijf B en Bedrijf C. Elk van deze dochterondernemingen heeft zijn eigen bankrekening en kaspositie.

Met cash pooling kunnen de kasposities van deze dochterondernemingen worden samengevoegd tot één geconsolideerde pool. Dit kan op twee manieren gebeuren:

  1. Fysieke cash pooling: In dit geval worden de geldmiddelen van de dochterondernemingen daadwerkelijk overgeboekt naar een centrale rekening die wordt beheerd door de moedermaatschappij of het treasury center. Stel dat Bedrijf A een overschot aan liquide middelen heeft op zijn rekening, terwijl Bedrijf B en Bedrijf C tekorten hebben. Het overschot van Bedrijf A kan worden gebruikt om de tekorten van Bedrijf B en Bedrijf C aan te vullen. Op die manier wordt de beschikbare liquiditeit geoptimaliseerd en worden rentekosten mogelijk verlaagd.
  2. Virtuele cash pooling: In dit geval blijven de geldmiddelen van de dochterondernemingen op hun respectievelijke rekeningen, maar wordt er een virtuele consolidatie gemaakt voor kasbeheerdoeleinden. Hoewel er geen werkelijke geldstromen zijn tussen de rekeningen, kan de moedermaatschappij of het treasury center virtueel toegang krijgen tot de gecombineerde kaspositie van de dochterondernemingen. Dit stelt hen in staat om een beter overzicht te hebben van de beschikbare liquiditeit en deze efficiënt te beheren.

Het belangrijkste doel van cash pooling is derhalve het optimaliseren van het kasbeheer en de liquiditeit binnen de groep. Door het consolideren van kasposities en het efficiënt toewijzen van geldmiddelen, kan cash pooling helpen om overtollige liquide middelen te benutten, rentekosten te verlagen en liquiditeitsrisico’s te verminderen. Voorts is het belangrijk op te merken dat cash pooling in Nederland onderhevig is aan regelgeving en belastingwetgeving. Bedrijven die cash pooling willen implementeren, moeten voldoen aan de geldende wetten en regels met betrekking tot onder andere renteberekening, transfer pricing en belastingbehandeling van renteopbrengsten.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten