Procurement Control

In diverse organisaties heeft de afdeling Procurement een flinke verandering ondergaan in de afgelopen jaren. Zo'n professionalisering wordt vaak gestart met het in kaart brengen van wat en hoe momenteel wordt ingekocht, door middel van een analyse van de inkoopstromen. Wanneer er inzicht in de huidige situatie is, wordt ook duidelijk waar verbeteringen te behalen zijn. Verbeteringen kunnen betrekking hebben op alle aspecten van de inkoopfunctie. Het gaat dus niet alleen om het reduceren van...
Lees verder

Inkoop – een nieuw paradigma

Inkoop maakt een ongekend snelle ontwikkeling door. Pioniers betreden ongebaande paden en ontdekken steeds nieuwe kansen. Inkoop, van oorsprong een ervaringsvak, komt ook conceptueel tot ontwikkeling. 'Inkoop - een nieuw paradigma' wil inkoop uit haar functionele isolement halen en tot een volwaardige partner in business laten uitgroeien. Gerco Rietveld introduceert in zijn boek de businessgedreven inkoop als nieuwe generatie ter vervanging van de huidige, klassieke inkooppraktijk. Pleidooien...
Lees verder