Wet aanpassing structuurregeling

Wet van 9 juli 2004 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, verbandhoudende met aanpassing van de structuurregeling (Stb. 2004, 370), inwerkingtreding 1 oktober 2004 (Stb. 2004, 405).

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *