Change management Kwaliteitsmanagement Leiderschap Management Modellen Ondernemerschap Procesmanagement Project en planning Strategie

De OGSM-methode

OGSM is een bewezen managementmethodiek die gebruikt wordt door vele top 500 organisaties. Zij zetten OGSM in als tool voor een strategische planning. Het OGSM-framework betreft feitelijk een organisatie planning tool die bedrijven, teams en werknemers ondersteunt met het visualiseren van de lange termijn visie via short-medium doelen van de organisatie. De methode is afgeleid van het door Peter Drucker geformuleerde MBO. Deze methodiek verbindt doelen van de organisatie en werknemers door organisatiedoelen door te vertalen naar subdoelen. Deze subdoelen zijn voor de afdelingen en werknemers vervolgens een hoofddoel.

Dan terug naar OGSM: OSGM betreft een opzet voor een strategisch businessplan welke ondersteunt bij het helder maken van visies aan de hand van strikte goals, objectives, strategieën en KPI’s (Kritieke prestatie-indicatoren). 
OGSM staat letterlijk voor Objectives, Goals, Strategies en Measures. 
Op grond van de genoemde factoren dient het in slechts in één oogopslag duidelijk zijn hoe de doelstellingen van de organisatie of afdeling samenhangen en het gemeenschappelijke einddoel verwerkelijken.
De OGSM-methode wordt ook het het “businessplan op een A4” genoemd,  omdat het kort, duidelijk en krachtig is. Voorgenoemde wordt bereikt door focus te houden bij het onderbouwen van doelstellingen en zodoende  de kans op succes te verhogen.
Het dwingt effectief afdelingen om keuzes te maken die in het belang zijn van het grotere gemeenschappelijke doel in- en van de organisatie. Een OGSM-framework wordt dan ook veelal door het management ingezet teneinde organisatiedoelen tastbaar te maken voor medewerkers. Onderstaand wordt beknopt ingegaan op de genoemde factoren.

 1. OBJECTIVES
  De start van elk OGSM binnen een organisatie betreft inzicht verkrijgen in de visie en strategie voor de komende periode. Centraal staat hierbij de vraag wat de organisatie wenst te bereiken, op welke wijze dit geschied alsook in welke snelheid. De strategie is doorgaans al bepaald door upper-management en wordt dan als leidraad gebruikt door medewerkers en managers. Het objective bepalen dient aan te sluiten bij de strategie en zo kort en helder mogelijk zijn. Focus hierin is een zeer kritische factor.

 2. GOALS
  De goals in een OGSM-framework moeten te kwantificeren zijn. Dit betekent concreet dat er (harde) cijfers moeten staan waarmee het objective gerealiseerd kan worden. Dit betreffen dan ook feitelijk de KPI’s van de afdelingen. Deze zullen per afdeling doorgaans verschillen, echter in samenhang uiteindelijk het (eind)doel verwezenlijken. Het is van belang, en derhalve aan te bevelen, om minimaal drie tot maximaal vier goals per afdeling te hebben. Deze goals dienen SMART te zijn geformuleerd. Voorgenoemde bevordert in zeer sterke mate de focus.

 3. STRATEGIES
  Wanneer het objective en de goals van de organisatie duidelijk zijn, dan kan er nagedacht worden over de strategieën om de geduide doelen te verwezenlijken. De strategieën dienen allen aan te sluiten op de goals van de OGSM en daarmee het einddoel van de organisatie en/of afdeling dichterbij brengen. Het daarom noodzakelijk om beknopt manieren en methodes te beschrijven waarmee de afdeling de goals mee dienen te realiseren.

 4. MEASURES
  Het laatste element in het OGSM-model betreft measures, inhoudende het effectief meten van het gewenste succes. Door de doelen en strategieën te kwantificeren is het makkelijker om successen te meten, zoals eerder gesteld, aan de hand van harde cijfers. Het moge evident zijn dat dit niet altijd mogelijk is, echter kan er ook worden gekeken naar deelresultaten die weldegelijk meetbaar zijn. Hierbij valt concreet te denken aan kwaliteitsnormen, tijdsperiodes, het realiseren van plannen en deadlines.

 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten