S Wiki

SMART

SMART staat voor:

  • Specifiek: het is voor iedereen duidelijk waar het om gaat en welk resultaat bereikt dient te worden.

  • Meetbaar: koppel cijfers aan de doelen. Denk bijvoorbeeld aan de omzet, het aantal transacties, levertijd, of hoe tevreden klanten zijn. Druk deze cijfers uit in een percentage of in vaste cijfers. Zorg ook dat deze cijfers kunnen worden gemeten.

  • Acceptabel: Iedereen die bij de doelen betrokken is, dient ermee akkoord gaan. Zonder draagvlak komt er weinig van de doelen terecht. Betrek collega’s bij het opstellen, en baseer op ervaringen uit het verleden. Pas als jijzelf en anderen achter de doelen staan, zijn ze acceptabel.

  • Realistisch: maak de doelen haalbaar. De kunst is om ze niet te makkelijk, maar ook niet onbereikbaar te maken. Bij een te makkelijk doel zijn extra inspanningen overbodig. En weten dat je je doel toch niet haalt, kan demotiverend werken. Een realistisch doel is een ambitieuze uitdaging, waar je graag je best voor doet.

  • Tijdgebonden: zet op papier wanneer de activiteiten beginnen en eindigen. Een deadline maakt plannen eenvoudiger. Als het SMART doel zijn eindpunt bereikt, is het tijd om te evalueren.  Een analyse wordt verricht wat er goed ging en wat beter kon. Op basis hiervan kunnen nieuwe SMART-doelen geformuleerd.
Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten