D Wiki

Desinvesteringsbijtelling

Desinvesteringsbijtelling is een term die wordt gebruikt in de Nederlandse belastingwetgeving en heeft betrekking op de fiscale gevolgen van het vervroegd verkopen, buiten gebruik stellen of overdragen van bedrijfsmiddelen. Deze fiscale regeling is ontworpen om ervoor te zorgen dat bedrijven die voortijdig afscheid nemen van bedrijfsmiddelen, een passende correctie krijgen op de fiscale voordelen die ze eerder hebben genoten. In dit artikel wordt de betekenis, toepassing van desinvesteringsbijtelling alsmede enkele voorbeelden weergegeven. 

Betekenis van desinvesteringsbijtelling

Desinvesteringsbijtelling is een belastingmaatregel die wordt toegepast wanneer een bedrijf een bedrijfsmiddel verkoopt, buiten gebruik stelt of naar privégebruik overdraagt voordat de economische afschrijvingstermijn is verstreken. Het idee achter deze regeling is dat bedrijven gedurende de economische levensduur van een bedrijfsmiddel fiscale voordelen hebben genoten, zoals afschrijvingen op de waarde van het actief. Wanneer het bedrijfsmiddel voortijdig wordt vervreemd, wordt de desinvesteringsbijtelling gezien als een correctie op deze voordelen, waardoor een deel van de eerder genoten fiscale voordelen wordt teruggedraaid.

Toepassing 

De desinvesteringsbijtelling wordt toegepast op basis van de verkoopprijs of de waarde van het bedrijfsmiddel op het moment van buiten gebruik stellen. Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling wordt berekend als een percentage van deze waarde en is afhankelijk van de economische levensduur van het bedrijfsmiddel. Dit percentage wordt vastgesteld door de belastingwetgeving en kan variëren afhankelijk van het type bedrijfsmiddel.

De desinvesteringsbijtelling kan worden verrekend met andere fiscale winsten van het bedrijf. Als het bedrag van de desinvesteringsbijtelling hoger is dan de winst van het bedrijf in dat jaar, kan het resterende bedrag worden doorgeschoven naar volgende jaren om te worden verrekend met toekomstige winsten. Het is belangrijk op te merken dat de desinvesteringsbijtelling alleen van toepassing is op bedrijfsmiddelen die worden gebruikt voor zakelijke doeleinden en niet op bedrijfsmiddelen die privébezit zijn.

Voorbeeld 1: Verkoop van een machine

Laten we een voorbeeld bekijken om de toepassing van desinvesteringsbijtelling te verduidelijken. Stel je voor dat een productiebedrijf een machine heeft die nog vijf jaar economische levensduur heeft. Deze machine wordt voortijdig verkocht voor €100.000, terwijl de boekwaarde ervan op dat moment €200.000 is. Het belastingtarief voor desinvesteringsbijtelling op dit type machine is 20%.

Om de desinvesteringsbijtelling te berekenen, nemen we de verkoopprijs van €100.000 en vermenigvuldigen dit met het percentage van 20%. Dit resulteert in een desinvesteringsbijtelling van €20.000. Het productiebedrijf moet deze €20.000 toevoegen aan de belastbare winst van het jaar waarin de verkoop heeft plaatsgevonden.

Voorbeeld 2: Buiten gebruik stellen van een gebouw

Laten we een ander voorbeeld bekijken waarin een desinvesteringsbijtelling van toepassing is op het buiten gebruik stellen van een bedrijfsmiddel. Stel je voor dat een ondernemer een bedrijfsgebouw heeft dat niet langer wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden en wordt overgedragen naar privébezit. Het gebouw heeft nog een economische levensduur van tien jaar en de boekwaarde ervan is €500.000 op het moment van buiten gebruik stellen. Het belastingtarief voor desinvesteringsbijtelling op gebouwen is 10%.

In dit geval wordt de desinvesteringsbijtelling berekend als 10% van de boekwaarde van het gebouw, oftewel €50.000. De ondernemer moet dit bedrag toevoegen aan de belastbare winst van het jaar waarin het buiten gebruik stellen heeft plaatsgevonden.

Conclusie

Desinvesteringsbijtelling is een fiscale regeling die van toepassing is wanneer een bedrijf voortijdig afscheid neemt van bedrijfsmiddelen door deze te verkopen, buiten gebruik te stellen of over te dragen. Het doel van deze regeling is om een correctie toe te passen op de fiscale voordelen die eerder zijn genoten door het bedrijf gedurende de economische levensduur van de bedrijfsmiddelen. Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling wordt berekend als een percentage van de verkoopprijs of de waarde van het bedrijfsmiddel op het moment van buiten gebruik stellen. Dit percentage varieert afhankelijk van het type bedrijfsmiddel en wordt bepaald door de belastingwetgeving. Het is belangrijk voor ondernemers om op de hoogte te zijn van de regels en percentages met betrekking tot desinvesteringsbijtelling en indien nodig professioneel advies in te winnen om te voldoen aan de belastingvoorschriften.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten