F Wiki

Financieel recht

Financieel recht bestudeert de transacties, de verantwoording en het toezicht op financiële markten vanuit juridisch en economisch perspectief.
De definitie bestaat uit de navolgende elementen:

transacties: het gaat om overeenkomsten die worden gesloten en uitgevoerd op de financiële markten: dit is een belangrijke beperking, omdat alleen wordt gekeken naar die transacties waar een (financiële) markt voor is of waar een markt voor wordt gecreëerd;

verantwoording brengt de eis naar voren dat de onderneming (= kapitaalvrager)zich jegens de belegger (= aandeelhouder) op een eerlijke, volledige en transparante wijze dient te verantwoorden over het uitgevoerde beleid. Ook aan andere stakeholders, zoals werknemers, banken, de overheid, milieugroepen en de omgeving, behoort in een of andere vorm verantwoording te worden afgelegd;

toezicht vormt het sluitstuk van een goede organisatie van financiële transacties en markten. Dat toezicht heeft betrekking op de transacties en op de vraag of aan de randvoorwaarden (bijvoorbeeld informatie en bedenktijd) is voldaan. Het toezicht op de transacties impliceert toezicht op de actoren en op de (organisatie van de) markt als geheel. Eerlijke transacties kunnen alleen plaatsvinden tussen eerlijke actoren, die handelen in een zo eerlijk mogelijke omgeving;

juridisch en economisch perspectief: het gaat om een multidisciplinaire benadering, waarin de werking van de financiële markten, de verantwoording, het toezicht, de effectiviteit en de wenselijkheid van regelgeving in een breed perspectief worden bestudeerd.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten