Boeken Verandermanagement

Groot innovatie modellenboek

Groot innovatie modellenboekIn een markt die volop in beweging is, is innovatie op alle fronten geboden: producten en diensten, organisatie en processen, talenten van medewerkers, samenwerking in de keten, nieuw leiderschap en co-creatie. In de veelheid aan literatuur over innovatie komen evenzovele benaderingen aan bod en alle hebben zeggingskracht op hun terrein. In dit ‘Groot Innovatie Modellenboek’ kiezen we voor een brede definitie en vatten we innovatie op als verlengstuk van ondernemerschap. Daarmee vormen de innovatiemodellen in dit boek handreikingen om in deze markt aansluiting te vinden op nieuwe vragen en behoeften van consumenten, bedrijven en burgers.

Nederland wordt meer en meer een diensteneconomie. Daarom besteden we in dit boek niet alleen aandacht aan productinnovatie, maar ook nadrukkelijk aan het ontwikkelen van nieuwe diensten en dienstverlening. We realiseren ons daarbij dat het denken in termen van producten en diensten als onderscheiden ‘proposities’ naar de markt niet langer houdbaar is. Ze gaan meer en meer hand in hand en versterken elkaar. Leveranciers van diensten en producten kunnen dan ook over en weer van elkaar leren.

Vanuit dit perspectief worden in dit boek zes categorieën met modellen en instrumenten gepresenteerd:
Strategie & innovatie: modellen waarmee je het innovatieproces in een bedrijf richt en organiseert
Kansen & klanten: modellen die helpen om een visie en ideeën te genereren in samenspraak met klanten
Keuzes & investeringen: modellen die je ondersteunen bij het uitwerken van ideeën en het nemen van besluiten om te investeren
Samenwerking & partners: modellen die inzichtelijk maken wanneer innovatie om samenwerking vraagt en hoe je partnerships ontwikkelt
Projecten & resultaten: modellen die je vertellen hoe je een innovatieproject leidt en nieuwe producten en diensten met succes in de markt zet
Cultuur & organisatie: modellen op basis waarvan je het innovatievermogen van een organisatie in kaart brengt, versterkt en duurzaam belegt

Het ‘Groot Innovatie Modellenboek’ is geschreven voor en door ondernemende professionals binnen bedrijfsleven, overheid en sectoren als zorg en onderwijs. Of je je nu ondernemer, business developer, innovatiemanager, adviseur of business-unit manager noemt, je hebt een verantwoordelijkheid voor het vernieuwen van je organisatie, producten of diensten. Je realiseert je dat innovatie mensenwerk is, en dat innovatie om samenwerking vraagt en om een goed doordacht proces. De modellen in dit boek zijn bedoeld om je daarbij van dienst te zijn en te inspireren.

Bestel dit boek voor de prijs van € 44,95

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.