Change management Leiderschap Modellen Strategie

Het Bridges Transition Model van William Bridges

Het Bridges Transition Model van William Bridges betreft een raamwerk dat organisaties en individuen helpt om veranderingen beter te begrijpen én te beheersen. Het model legt voornamelijk de nadruk op de menselijke kant van verandering, met name de overgangsprocessen die mensen doormaken wanneer zij geconfronteerd worden met veranderingen in hun werk of persoonlijke leven (transitie).

Het verschil tussen verandering en transitie volgens Bridges

Verandering betreft een externe gebeurtenis of situatie die plaatsvindt: een nieuwe bedrijfsstrategie, een verandering van leiderschap, een fusie of een nieuw product. De organisatie richt zich op het gewenste resultaat dat de verandering zal opleveren, wat over het algemeen een reactie is op externe gebeurtenissen. Verandering kan zeer snel geschieden.

Transitie verwijst naar het innerlijke psychologische proces dat mensen doormaken terwijl ze de nieuwe situatie die de verandering met zich meebrengt, internaliseren en accepteren. Empathische leiders herkennen dat verandering mensen in een crisis kan brengen. Het startpunt voor het omgaan met transitie is niet het resultaat, maar de afsluitingen die mensen ervaren bij het achterlaten van de oude situatie.

Volgens Bridges zal verandering zal alleen succesvol zijn wanneer leiders en organisaties aandacht besteden aan de transitie die mensen ervaren tijdens verandering. Het ondersteunen van mensen tijdens de transitie, in plaats van alleen maar vooruit duwen, is essentieel als de verandering volgens plan moet verlopen.

Het Bridges Transition Model van William Bridges


Bridges Transition Model van William Bridges bestaat uit de navolgende fasen:

1. Einde, verlies en loslaten

In deze fase worden mensen geconfronteerd met het einde van de oude situatie. Dit kan leiden tot gevoelens van verlies, angst en weerstand. Het is belangrijk om in deze fase het oude te erkennen en te rouwen om wat verloren gaat.

Kenmerken:

 • Verlies van vertrouwde situaties en routines
 • Gevoelens van verdriet, angst, woede en ontkenning
 • Het loslaten van oude gewoonten en relaties

2. De neutrale zone

Deze fase is een tussenperiode waarin het oude is losgelaten, maar het nieuwe nog niet volledig is omarmd. Het kan een periode van verwarring, onzekerheid en creativiteit zijn.

Kenmerken:

 • Gevoelens van onzekerheid en verwarring
 • Een gevoel van desoriëntatie en instabiliteit
 • Mogelijkheden voor creativiteit en nieuwe ideeën
 • Het vinden van nieuwe wegen en het experimenteren met nieuwe rollen

3. Nieuw begin

In deze fase beginnen mensen het nieuwe te omarmen en zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Dit is het moment waarop de energie en toewijding terugkeren en nieuwe manieren van werken of leven worden geïntegreerd.

Kenmerken:

 • Het accepteren van de nieuwe situatie
 • Hernieuwde energie en enthousiasme
 • Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het opbouwen van nieuwe relaties

Toepassing van het model

Het Bridges Transition Model kan worden toegepast in diverse situaties, zoals:

 • Organisatorische veranderingen (bijv. fusies, overnames, herstructureringen).
 • Persoonlijke veranderingen (bijv. verhuizingen, veranderingen in de loopbaan, persoonlijke verlieservaringen).
 • Veranderingen in teamdynamiek en leiderschap.

Belangrijke aspecten van het model

 • Communicatie: Transparante en tijdige communicatie is cruciaal om mensen te helpen de overgangsfases te doorlopen.
 • Ondersteuning: Het bieden van emotionele en praktische ondersteuning helpt mensen om zich aan te passen aan veranderingen.
 • Leiderschap: Leiders moeten empathisch en ondersteunend zijn om hun teams door de overgangsperiode te leiden.

Door het begrijpen en toepassen van het Bridges Transition Model kunnen organisaties en individuen beter omgaan met de uitdagingen van verandering en de overgangsperiodes effectiever en minder stressvol maken.

LITERATUUR

Bridges, W. (1991, 2003, 2009, 2017) ‘Managing Transitions,’ Da Capo Lifelong Books, an imprint of Perseus Books, LLC, a subsidiary of Hachette Book Group, Inc.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten