Juridisch Kennisbank

Het verloop van de verzoekschriftprocedure

Een verzoekschriftprocedure kent 4 stappen, namelijk (1) het verzoekschrift, (2) het verweerschrift, (3) de mondelinge behandeling en (4) de beschikking.  Deze stappen worden onderstaand beknopt uiteengezet.

Stap 1: het verzoekschrift
Het verzoekschrift wordt door, de advocaat of gemachtigde van, de verzoeker rechtstreeks ingediend bij de griffie van de bevoegde rechter. Als de civiele kamer bevoegd is, dan moet het verzoekschrift ondertekend worden door een advocaat. Nadat het verzoekschrift is ingediend, bepaalt de rechter wanneer de zitting zal plaatsvinden. De rechter roept de verzoeker en eventuele belanghebbenden dan op.
Van rolzittingen is geen sprake: in verzoekschriftprocedures bestaat er geen rol en zijn er dus ook geen rolzittingen en rolrechters. Verzoekschriften kunnen op elk moment worden ingediend. De verzoeker dient het verschuldigde griffierecht te voldoen.
Na het indienen van het verzoek, en wanneer de verzoeker niet tijdig of helemaal niet betaald, dan verklaart de rechter de verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek. Ook zijn er geen deurwaarders in de verzoekschriftprocedure.

Stap 2: het verweerschrift
De verweerder en eventuele belanghebbenden kunnen een verweerschrift als reactie op het verzoekschrift indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. De eisen aan het verweerschrift zijn als volgt:

  • voornaam en achternaam verweerder
  • woon- of verblijfplaats
  • duidelijke omschrijving van verweer en samenhangende grondslagen

Ook de verweerder dient in dit verband griffierecht te betalen. Wordt dit niet betaald, dan wordt het verweerschrift niet meegenomen. Het kan interessant zijn om te wachten met het indienen van een verweerschrift, zodat de wederpartij niet weet wat uw verweer is. U mag namelijk tot op de zitting verweerschrift indienen.

Stap 3: de mondelinge behandeling
Nadat de partijen hun verzoek en verweer op papier hebben gezet, volgt een zitting: de mondelinge behandeling. Bij zaken waar geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt, mag zelf het woord worden gevoerd, anders dient een advocaat het woord te voeren.

Stap 4: de beschikking
De uitspraak bij een verzoekschriftprocedure wordt beschikking genoemd in plaats van vonnis zoals bij de dagvaardingsprocedure.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten