Communicatie D Kennisbank Wiki

Regels voor een redelijke discussie

discussie-managementplatform-nlTen behoeve van het voorkomen van frustraties, gespreksverstoringen en irrelevante topics gedurende een discussie, kunnen enkele regels worden opgesteld om een discussie in redelijkheid te laten verlopen:

  1. Partijen mogen elkaar niet beletten claims of twijfels naar voren te brengen.
  2. Wie een claim naar voren brengt, is verplicht die desgevraagd te verdedigen.
  3. Een aanval op een claim moet betrekking hebben op de claim die door de tegenpartij naar voren is gebracht.
  4. Een claim mag alleen verdedigd worden met argumenten die betrekking hebben op de claim die ter discussie staat.
  5. Iemand mag gehouden worden aan de argumenten die impliciet gelaten zijn.
  6. Een claim mag als voldoende verdedigd worden beschouwd als de verdediging plaatsvindt door middel van argumenten die tot de gemeenschappelijke uitgangspunten behoren.
  7. Een claim mag als voldoende verdedigd worden beschouwd als de verdediging plaatsvindt door middel van argumenten waarin een gemeenschappelijk aanvaard argumentatieschema correct wordt toegepast.
  8. De redeneringen die in een betoog gebruikt worden, moeten geldig zijn of door explicitering van één of meer verzwegen argumenten geldig gemaakt kunnen worden.
  9. Een afdoende verdediging van een claim moet ertoe leiden dat de antagonist diens twijfel aan de claim intrekt en een mislukte verdediging dat de protagonist diens claim intrekt.
  10. De gebruikte formuleringen mogen geen niet op te helderen onduidelijkheden of dubbelzinnigheden bevatten en moeten zo correct mogelijk worden geïnterpreteerd.
Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten