HRM Modellen

Model van de Warwick Business School

Het model van de Warwick Business School van Hendry en Pettigrew brengt in kaart hoe het HRM-beleid tot stand komt. Er worden systematisch een aantal processtappen doorlopen die leiden tot het HRM-beleid van een organisatie. Centraal hierbij staat de afstemming tussen strategische veranderingen en het HRM-beleid met bijbehorende activiteiten. Dit gebeurt middels het in kaart brengen van de in- en externe omgeving. Hieruit komt een gewenste strategische verandering voort, waarop in samenwerking met de HRM-omgeving van een organisatie het HRM-beleid aangepast wordt. Onderstaand wordt het model visueel weergegeven.

Model van de Warwick Business School

De eerste stap is het in kaart brengen van de externe omgeving. Dit gebeurt middels het definiëren van kansen en bedreigingen op sociaaleconomisch-, technologisch-, politiek-legaal en competitief gebied. De tweede stap is het in kaart brengen van de interne omgeving, middels het definiëren van sterkten en zwakten wat betreft cultuur, structuur, politiek/leiderschap, taak/technologie en resultaten. De derde stap is het beschrijven van de organisatiestrategie die is afgeleid van de in- en externe omgeving. Dit gebeurt door het beschrijven van de doelstellingen de product-marktcombinaties en tactieken. De vierde stap is het in kaart brengen van de HRM-omgeving van een organisatie. Dit gebeurt door middel van het in beeld van de rol-, definitie-, organisatie en resultaat betreffende HRM. De laatste stap is het formuleren van het HRM-beleid op basis van de organisatiestrategie en de HRM-omgeving. In dit model worden de een viertal aspecten van HRM-beleid onderscheiden, namelijk HR-stromen (in-, door- en uitstroom), werksystemen, beloningssystemen en arbeidsverhoudingen. Vanuit de strategie, de HRM-omgeving en het HRM-beleid lopen feedbackstromingen terug naar de andere elementen uit het model (groene pijlen). Wanneer dit proces voltooid is begint het weer van voor af aan.

LITERATUUR
Hendry, C. & Pettigrew, A. (1990). Human Resource Management: an agenda for the 1990’s. International Journal of Human Resource Management.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten