Boeken Verandermanagement

Kunst van veranderen

De kunst van veranderenNa jarenlang denken, toepassen en doorontwikkelen presenteren Marco de Witte en Jan Jonker in dit boek hun visie op verandermanagement. De kern van die visie wordt uitgewerkt in een model waarin vier vragen centraal staan: Waarom?, Wat?, Hoe?, Wie? Ik!.

Deze vier bedrieglijk simpele vragen én de relaties daartussen helpen om stap voor stap complexe veranderkundige opgaven op een samenhangende manier te doorgronden. Dat inzicht vereenvoudigt het maken van keuzes. Keuzes die helpen om de business-propositie, de organisatie-inrichting en de gewenste veranderingen uit te lijnen. In het verlengde daarvan komt een drietal dilemma’s aan de orde. Dilemma’s die zich in elke veranderpraktijk voordoen. Het gaat dan om het balanceren tussen ‘deel en geheel’, ‘inhoud en betekenis’ en ‘ratio en emotie’. Veel veranderkundigen zullen deze herkennen als relevante, aandacht vragende, maar ook taaie vraagstukken.

Aan de hand van het model wordt helder hoe mensen in hun eigen praktijk aan de slag kunnen om bij de kern van hun vraagstukken te komen. Model, kernvragen en dilemma’s zijn de centrale elementen van een veranderkundige zoektocht naar ‘de heilige graal’: wat werkt wel, wat niet en waarom? Tegelijkertijd laat dit boek zien dat veranderopgaves slecht te managen of instrumenteel aan te vliegen zijn. De auteurs benaderen ze daarom als ‘de kunst van veranderen’; een kunst die de nodige professionaliteit vraagt.

De uitdrukking ‘beeld gaat voor tekst’ wordt in dit boek serieus genomen. Alle centrale ideeën en concepten worden niet alleen beschreven,
maar zijn ook vertaald in schema’s, afbeeldingen en illustraties. Bovendien hebben door de jaren heen honderden cursisten in de vorm van oneliners feedback gegeven op het model en het onderliggende gedachtengoed. Ook dat is meegenomen in de vormgeving. Dit heeft geleid tot een ‘visueel’ bijzonder vormgegeven boek.

Bestel dit boek voor de prijs van slechts €38,00

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.