Master of Science in Business Administration (MScBA)

Ranked as a top ten player by the FT for Masters in Management and with the Netherlands’ widest selection of MSc programmes, Rotterdam School of Management, Erasmus University equips you for business. With an international student body and faculty, the MSc in Business Administration at Rotterdam School of Management, Erasmus University uses a mix of educational formats to present challenging academic theory, reflecting new business and management thinking. Rotterdam School of Management, E...
Lees verder

Business Administration: Specialization in Strategy & Organization

In the 21st century, organizations aiming to obtain and sustain a competitive advantage need to achieve global efficiency and local responsiveness, while embracing creative solutions and worldwide learning. The Master’s specialization in Strategy & Organization focuses on these management challenges and is built around the next topics: Globalization How can organizations successfully prepare, design and manage their international business activities? Topics include corporate strategizing...
Lees verder

Bedrijfskunde in deeltijd

De Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam biedt ambitieuze studenten die een Master of Science diploma willen halen de part-time opleiding Bedrijfskunde. Start colleges september 2014 Grootste deeltijdmaster Bedrijfskunde (MSc) in Nederland Onderwijs op vrijdagen overdag Pre-masterprogramma 8 maanden (2 semesters) Masterprogramma 9 maanden plus scriptie (3 semesters) MSc diploma van de Universiteit van Amsterdam Persoonlijke begeleiding Cursusontwerp voor o...
Lees verder

Organisatie- en personeelsmanagement

Dit boek biedt een integrale benadering van organisatie- en personeelsmanagement (O&PM) en biedt zowel een algemene inleiding in het vakgebied als concrete handvatten voor een effectieve aanpak in de praktijk. De theorie wordt duidelijk neergezet en met casuïstiek omlijst. Hierdoor leert de eerste- of tweedejaars student binnen een Bachelor- of Masteropleiding de bestudeerde theorie meteen toe te passen. Bestel dit boek voor de prijs van slechts €69,95
Lees verder

Hoe krijg je ze mee?

Annemarie Mars heeft met 'Hoe krijg je ze mee?' de GIDS prijs voor het beste HR-boek gewonnen. Wie binnen een organisatie een verandering wil realiseren heeft daarbij altijd anderen nodig. In dit boek worden vijf krachten beschreven om een verandering te laten slagen: urgentie, ambitie, planning, interactie en leiderschap. Vanuit de visie dat weerstand erbij hoort, maar dat veel onnodige weerstand kan worden voorkomen. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen zich aan de verandering verbinden. ...
Lees verder

Kunst van veranderen

Na jarenlang denken, toepassen en doorontwikkelen presenteren Marco de Witte en Jan Jonker in dit boek hun visie op verandermanagement. De kern van die visie wordt uitgewerkt in een model waarin vier vragen centraal staan: Waarom?, Wat?, Hoe?, Wie? Ik!. Deze vier bedrieglijk simpele vragen én de relaties daartussen helpen om stap voor stap complexe veranderkundige opgaven op een samenhangende manier te doorgronden. Dat inzicht vereenvoudigt het maken van keuzes. Keuzes die helpen om de busine...
Lees verder

De verankerde organisatie

Waarom is veranderen en vernieuwen voor organisaties toch zo moeilijk? Daarover gaat dit boek. De meeste verander- of vernieuwingstrajecten verlopen niet succesvol en ondanks decennia van wetenschappelijk onderzoek is de sleutel tot succes nog niet gevonden. Toch hangt het bestaansrecht van organisaties sterk af van het vermogen om te anticiperen op veranderingen in hun omgeving. In een sterk veranderende omgeving wordt dit natuurlijk steeds moeilijker. In dit boek wordt een ander perspectief op...
Lees verder

Essenties van verandermanagement

Werken aan veranderen wordt steeds gewoner. Als mensen en als maatschappij doen we niet anders. Desondanks blijkt het in de praktijk van organisaties lastig om met al die veranderingen om te gaan. De afgelopen jaren heeft een groep veranderaars, docenten en auteurs, inzichten en concepten rond verandermanagement bij elkaar gebracht in een succesvolle leergang. Honderden deelnemers hebben deze inmiddels gevolgd. Met elkaar is het gedachtegoed van de leergang steeds verder uitgewerkt. Dat alles...
Lees verder

Handboek managementmodellen

Veel mensen maken al kennis met managementmodellen tijdens de studie in het hoger onderwijs. Veel klassieke managementboeken beschrijven één zo'n managementmodel. Vaak is er bij onderwijs in projectvorm, en natuurlijk in de praktijk, behoefte aan een methodische aanpak die een leidraad kan bieden voor een specifieke situatie. Een boek dat op een gestructureerde wijze een overzicht biedt van de relevante managementmodellen zou daarbij een uitkomst zijn. Dit boek biedt zo'n gestructureerd ov...
Lees verder

Bouwen aan organisatie identiteit

'Organisatie Identiteit' speelt een centrale rol in succes van merken en organisaties. Een vitale identiteit geeft organisaties een gedeeld, relevant en onderscheidend handelingsperspectief. Het is een voorwaarde voor een sterke reputatie, creëert concurrentievoordeel, draagt bij aan winstgevendheid en is succesfactor voor cultuurverandering. Dit boek laat zien hoe merk- en organisatievraagstukken vervlochten zijn. En hoe organisaties doelgericht en doelbewust kunnen bouwen aan hun identiteit...
Lees verder