L Wiki

Leerbevorderende structuren en taakkenmerken

Leren is gekoppeld aan werken, is daarop georiënteerd en vindt werkende weg plaats, incidenteel zowel als intentioneel. Een werkplek moet tevens een leersituatie zijn en taakuitvoering een oefening om het beter te doen. Nodig daarvoor is een organisatie die voor leren is ingericht met structuren die leren mogelijk maken door:

  • taken die uitnodigen tot leren door denken en doen niet te scheiden maar te verbinden via bezinnen en beslissen, dus bestaan uit complexe en afwisselende, zichtbare, erkende en relevante werkzaamheden met een optimale lengte van de taakcyclus, met stuur- en regelcapaciteit (niet alleen om variaties, normafwijkingen, defecten of storingen te herstellen, maar ook om te bepalen wat iemand doet, hoe iemand dat doet, en wanneer iemand dat doet), en met experimenteermogelijkheden en een beroep op improvisatievermogen en flexibiliteit.
  • ruimte te bieden voor verantwoordelijkheid;
  • mogelijkheden te bieden om te leren door zowel feedback als reflectie en zich te ontwikkelen (zoals tijdelijk meelopen op een andere afdeling, leren aan de hand van een coach, maar ook leren van andere organisaties door benchmarking),
  • er voor te zorgen dat teams zo veelzijdig en divers wat betreft bekwaamheden, betrokkenheid en rollen zijn dat de grootste kans bestaat op effectief werken en leren
  • mogelijkheden te bieden om te collegiaal overleggen, niet alleen binnen teams, maar ook grensoverschrijdend: leren op de raakvlakken tussen verschillende organisatieonderdelen of zelfs externe partijen
  • mogelijkheden te bieden om kennis te delen (in seminars, workshops) door leerresultaten vast te leggen (in bijvoorbeeld databanken, protocollen, et cetera, met zowel interne als externe partners).
Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

De redactie wordt verzorgd door Nomair van Wijk (organisatieadviseur) en Ruben de Bruijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten