Participatieve beleidsvorming

Participatieve beleidsvorming betekent dat alle betrokkenen in en om de organisatie (stakeholders) in principe het recht hebben, de gelegenheid krijgen en worden uitgenodigd en aangemoedigd om deel te nemen en bij te dragen aan dialogen over belangrijke beleidsbeslissingen; die betrokkenen zijn niet alleen werknemers, klanten/cliënten, afnemers, leveranciers en andere ketenpartners, buurtbewoners (voor zover relevant) en overheidsinstanties (idem). Voorwaarde daarvoor is een managementstijl die verschillen en spanningsvelden herkent, verkent en positief probeert te benutten voor de organisatie. Dat vraagt voorts om nabijheid, doorzichtigheid en open systeemgrenzen.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *