HRM Modellen

PERMA-model

Het PERMA-model betreft een model dat is ontwikkeld door Martin Seligman, een vooraanstaande ‘positieve psycholoog’. Het model is ontworpen om de pijlers van welzijn en geluk te identificeren en bestaat uit vijf elementen. De elementen worden onderstaand beknopt weergegeven met enkele voorbeelden, gevolgd door enkele kanttekeningen die bij het model kunnen worden geplaatst. 


 1. Positieve Emoties (Positive Emotions):
 • Toelichting: Dit element betreft het ervaren van positieve gevoelens zoals vreugde, blijdschap, sereniteit en liefde. Seligman benadrukt het belang van het cultiveren van deze emoties voor een gezond welzijn.
 • Voorbeeld: Een persoon kan positieve emoties ervaren door tijd door te brengen met geliefden, het nastreven van hobby’s waar ze van houden, of het genieten van de kleine vreugden in het dagelijks leven.

2. Betrokkenheid (Engagement):

 • Toelichting: Dit verwijst naar de staat van totale betrokkenheid en opgaan in activiteiten. Het gaat om het ervaren van ‘flow’, waarbij iemand zo opgaat in een taak dat de tijd lijkt te verdwijnen.
 • Voorbeeld: Een kunstenaar die volledig opgaat in het schilderproces, zich niet bewust van de tijd en genietend van het creatieve proces.

3. Relaties (Relationships):

 • Toelichting: Het belang van positieve relaties met anderen. Sterke sociale verbindingen en ondersteunende netwerken dragen bij aan het welzijn van een persoon.
 • Voorbeeld: Innige vriendschappen, liefdevolle familierelaties of de steun van een gemeenschap kunnen allemaal bijdragen aan het gevoel van verbondenheid.

4. Betekenis (Meaning):

 • Toelichting: Het zoeken naar betekenis en doel in het leven. Het gaat om het streven naar doelen die groter zijn dan het individu zelf.
 • Voorbeeld: Vrijwilligerswerk doen voor een goed doel, zich inzetten voor maatschappelijke kwesties of het nastreven van een carrière die overeenkomt met persoonlijke waarden.

5. Geleverde prestaties (Accomplishments):

 • Toelichting: Het behalen van doelen en successen. Het gevoel van competentie en eigenwaarde dat voortkomt uit het bereiken van bepaalde mijlpalen.
 • Voorbeeld: Het behalen van academische prestaties, het voltooien van een project op het werk, of het behalen van persoonlijke doelen zoals het lopen van een marathon.

Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij het model?

 • Culturele verschillen: Het PERMA-model is ontwikkeld met een westerse culturele context in gedachten en houdt beperkt rekening met andere culturen waar andere waarden en normen gelden.
 • Subjectiviteit van geluk: Geluk is een subjectieve ervaring en wat voor de ene persoon welzijn bevordert, kan voor een ander minder relevant zijn. Het model kan als te generiek worden beschouwd en houdt derhalve geen rekening met individuele verschillen.
 • Overmatige nadruk op positiviteit: Sommige critici beweren dat de nadruk op positieve emoties (toxic positivity) en welzijn kan leiden tot ontkenning, minimalisatie en invalidatie van de authentieke menselijke (emotionele) ervaring. Negatieve emoties zijn zeer belangrijk zijn voor een gebalanceerd psychologisch welzijn. Negatieve emoties hebben ook fundamentele waarde!
 • Tijdsaspect: Het model kan het dynamische karakter van welzijn niet volledig weerspiegelen, omdat het suggereert dat een constant niveau van positiviteit kan worden gehandhaafd, wat niet realistisch en wenselijk is.

LITERATUUR

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being. New York: Free Press. 

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten