Management Modellen Project en planning

Galbraith Star Model

Het Galbraith Star Model, ontwikkeld door Jay R. Galbraith, betreft een organisatorisch raamwerk dat organisaties helpt bij het creëren van een effectieve (organisatie)structuur en processen die in lijn zijn met de strategische doelstelling(en). Het model visualiseert deze aspecten als een vijfpuntige ster en benadrukt de onderlinge afhankelijkheid van strategie, structuur, processen, beloningen en mensen.  Onderstaand is het model visueel weergegeven en worden de elementen van het model beknopt weergegeven.

Visuele weergave van het model, geplaatst in de context van het Business Model Canvas
 1. Strategie (Strategie):
  Uitleg: Dit punt van de ster benadrukt het belang van een duidelijke strategie die de richting van de organisatie bepaalt.
  Voorbeeld: Als een organisatie kiest voor een differentiatiestrategie, zou de focus kunnen liggen op productinnovatie en excellente klantenservice.
 2. Structuur (Structuur):
  Uitleg: De formele organisatiestructuur die de hiërarchie, rollen en verantwoordelijkheden definieert.
  Voorbeeld: In een functionele structuur zijn werknemers gegroepeerd op grond van functie, zoals marketing, financiën en productie.
 3. Processen (Processen):
  Uitleg: Hierbij gaat het om workflows, informatiestromen en besluitvormingsprocessen die de implementatie van de strategie ondersteunen.
  Voorbeeld: Een organisatie gericht op snelle productlanceringen kan gebruikmaken van agile ontwikkelingsprocessen.
 4. Beloningen (Beloningen):
  Uitleg: Dit element richt zich op beloningssystemen die gedrag stimuleren dat in lijn is met de strategische doelstellingen.
  Voorbeeld: Een beloningssysteem dat medewerkers prikkelt om ideeën voor kostenbesparingen aan te dragen.
 5. Mensen (Mensen):
  Uitleg: Menselijke capaciteiten, vaardigheden en attitudes zijn essentieel voor het uitvoeren van de strategie.
  Voorbeeld: Een klantgerichte organisatie vereist medewerkers met uitstekende communicatieve vaardigheden en klantenservicegerichtheid.

Vergelijkbare organisatieontwerp-modellen

Naast het Galbraith Star Model zijn er andere modellen die ingaan op organisatieontwerp. Enkele voorbeelden:

 • McKinsey 7S Model: Dit model identificeert zeven factoren, waaronder structuur, strategie, en stijl van leidinggeven, die samen moeten worden afgestemd.
 • Mintzberg’s Configuratiemodel: Mintzberg identificeert verschillende structuren, zoals de machinebureaucratie en de professionele bureaucratie, en hoe ze passen bij verschillende organisaties.

Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij hetGalbraith Star Model?

 1. Simplificatie: Het model vereenvoudigt de complexiteit van organisaties, waardoor het mogelijk niet volledig recht doet aan de realiteit van elke organisatie.
 2. Statische aard: In snel veranderende omgevingen kan het model tekortschieten, omdat het minder flexibel is bij onverwachte veranderingen.
 3. Culturele nuances: Het model adresseert culturele aspecten niet expliciet, terwijl organisatiecultuur een belangrijke rol speelt bij het slagen of falen van strategieën.

Het Galbraith Star Model biedt, ondanks de kanttekeningen, een waardevolle leidraad voor organisatieontwerp, echter is het cruciaal om het als een flexibel instrument te beschouwen. Het begrijpen van de beperkingen en het aanpassen aan de specifieke context van een organisatie is noodzakelijk voor een succesvolle toepassing. Het is ook belangrijk om andere modellen te verkennen, afhankelijk van de behoeften en complexiteit van de organisatie.

LITERATUUR

Galbraith, Jay R. Designing complex organizations, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1973.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten