R Wiki

RI&E

RI&E staat voor “Risico-Inventarisatie en -Evaluatie”. Het betreft een proces dat in Nederland verplicht is en bedoeld is om de risico’s en gevaren op de werkplek te beoordelen en te evalueren om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Tijdens een RI&E worden alle mogelijke risico’s op de werkplek geïdentificeerd en beoordeeld, en worden maatregelen voorgesteld om deze risico’s te verminderen of te elimineren. Het uiteindelijke doel van een RI&E is om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren én te behouden.

RI&E in Nederland is onderhevig aan specifieke richtlijnen en procedures die moeten worden gevolgd om ervoor te zorgen dat het proces effectief is en de veiligheid en gezondheid van werknemers daadwerkelijk wordt verbeterd. Hier zijn enkele algemene richtlijnen en voorbeelden van wat er bij een RI&E komt kijken:

 1. Wettelijke verplichting: RI&E is wettelijk verplicht voor alle werkgevers in Nederland, ongeacht de grootte van het bedrijf. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Arbeidsomstandighedenbesluit.

 2. Inventarisatie van risico’s: Het proces begint met het identificeren en documenteren van alle mogelijke risico’s en gevaren op de werkplek. Dit omvat zaken als fysieke gevaren (bijvoorbeeld gevaarlijke machines), psychosociale factoren (bijvoorbeeld werkdruk), en chemische stoffen.

 3. Evaluatie van risico’s: Nadat de risico’s zijn geïdentificeerd, moeten ze worden geëvalueerd op basis van criteria zoals de ernst van het risico, de kans op blootstelling en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

 4. Prioritering en maatregelen: Op basis van de evaluatie moeten prioriteiten worden gesteld en moeten passende maatregelen worden voorgesteld om de risico’s te verminderen of te elimineren. Dit kan onder meer het aanpassen van werkprocessen, het verstrekken van beschermingsmiddelen of het verbeteren van de werkomgeving omvatten.

 5. Plan van aanpak: Een Plan van Aanpak wordt opgesteld waarin staat hoe de voorgestelde maatregelen worden geïmplementeerd, wie hiervoor verantwoordelijk is en binnen welke termijn dit moet gebeuren.

 6. Periodieke evaluatie en bijwerking: De RI&E moet regelmatig worden geactualiseerd om ervoor te zorgen dat deze up-to-date blijft en dat nieuwe risico’s worden geïdentificeerd en aangepakt.

Voorbeelden van risico’s die bij een RI&E kunnen worden geïdentificeerd, zijn onder meer:

 • Blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën zonder de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Onvoldoende training voor werknemers om veilig met machines te werken.
 • Gebrek aan noodprocedures in geval van brand of andere noodsituaties.
 • Ergonomische risico’s zoals onjuist afgestelde werkplekken die tot lichamelijke klachten kunnen leiden.
 • Psychosociale risico’s zoals hoge werkdruk of pesten op de werkvloer.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke risico’s en maatregelen sterk kunnen variëren afhankelijk van het type bedrijf en de aard van de werkzaamheden. Een RI&E moet altijd worden afgestemd op de specifieke omstandigheden van een organisatie.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten