S Wiki

Seller financing

Seller financing, ook wel bekend als verkopersfinanciering of eigenaar-financiering, betreft een situatie waarin de verkoper van bijvoorbeeld onroerend goed actief fungeert als geldschieter voor de koper. In plaats van dat de koper een lening afsluit bij een traditionele geldverstrekker zoals een bank, ontvangt de verkoper betalingen rechtstreeks van de koper over een afgesproken periode.

Hoe werkt het?

  1. Onderhandelingen over de voorwaarden: De koper en verkoper onderhandelen over de voorwaarden van de verkopersfinanciering, waaronder de verkoopprijs, de rentevoet, de looptijd van de lening en eventuele andere relevante voorwaarden.

  2. Overdracht van eigendom: De eigendomsoverdracht vindt plaats zoals bij elke andere verkoop, waarbij de koper het eigendomsrecht verwerft. Echter, in plaats van de volledige koopsom upfront te betalen, gaat de koper akkoord met het betalen van de verkoper over een afgesproken periode.

  3. Maandelijkse betalingen: De koper betaalt maandelijkse betalingen aan de verkoper, bestaande uit zowel de hoofdsom als de rente, net zoals bij een traditionele lening. Het exacte bedrag en de duur van de afbetaling zijn overeengekomen in de verkoopovereenkomst.

  4. Zekerheden: In sommige gevallen kan de verkoper zichzelf beschermen door zekerheden te eisen, zoals een hypotheek op het onroerend goed. Dit geeft de verkoper het recht om het eigendom terug te nemen als de koper de betalingen niet nakomt.

Voordelen van verkopersfinanciering:

  1. Makkelijkere financiering voor kopers: Kopers die moeite hebben om een traditionele lening te verkrijgen, kunnen profiteren van verkopersfinanciering.

  2. Flexibele voorwaarden: Partijen hebben meer vrijheid bij het onderhandelen over de voorwaarden van de lening, zoals rentetarieven en aflossingsschema’s.

  3. Snellere transacties: De afwezigheid van de noodzaak voor goedkeuring van een traditionele geldschieter kan leiden tot snellere transacties.

Nadelen van verkopersfinanciering:

  1. Risico voor de verkoper: De verkoper draagt een risico als de koper in gebreke blijft. Als de koper stopt met betalen, kan het proces van de eigendomsoverdracht ingewikkeld en tijdrovend zijn.

  2. Mogelijkheid van hogere rentetarieven: Kopers kunnen geconfronteerd worden met hogere rentetarieven dan die van traditionele leningen, omdat verkopers vaak een premie rekenen voor het verstrekken van financiering.

  3. Beperkte liquiditeit voor verkopers: De verkoper heeft niet onmiddellijk toegang tot het volledige bedrag van de verkoop en ontvangt de betalingen gespreid over een langere periode.

Het is belangrijk om de specifieke omstandigheden en risico’s grondig te begrijpen voordat men instemt met verkopersfinanciering, en mogelijk juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de overeenkomst adequaat worden behandeld.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten