Logistiek Modellen

(s,S)-voorraadmodel

Het (s,S)-voorraadmodel is een bekend voorraadbeheermodel dat wordt gebruikt om de optimale voorraadniveaus voor een product of grondstof te bepalen. Het model is gebaseerd op een continue herbevoorradingssysteem en wordt vaak gebruikt in situaties waarin de vraag naar het product wisselt en er een zekere mate van onzekerheid is in het verbruik.

In het (s,S)-model worden twee belangrijke parameters gebruikt:

  1. s: Dit staat voor het “herbestelniveau” (reorder point). Het geeft het voorraadniveau aan waarop een nieuwe bestelling moet worden geplaatst. Wanneer de voorraad daalt tot of onder het niveau s, wordt een nieuwe bestelling geplaatst om aan de verwachte vraag te voldoen.

  2. S: Dit vertegenwoordigt het “herbevoorradingsniveau” (reorder quantity). Het geeft aan hoeveel eenheden er moeten worden besteld wanneer een herbestelling wordt geplaatst. Het doel is om de voorraad weer aan te vullen tot het niveau S.

Het (s,S)-model streeft ernaar om de voorraad zo efficiënt mogelijk te beheren door de juiste balans te vinden tussen te veel en te weinig voorraad. Het doel is om kosten te minimaliseren, zoals opslagkosten en kosten door uitverkochte voorraad.

Wanneer de voorraadniveaus tussen s en S liggen, wordt er niet opnieuw besteld en wordt de voorraad gewoon aangevuld door de normale vraag. Dit betekent dat het model een continu herbevoorradingssysteem gebruikt in plaats van een periodiek herbevoorradingssysteem.

VOORBEELD

Stel je voor dat een supermarkt frisdrank verkoopt en dat de vraag naar frisdrank per dag kan variëren. Om het voorraadbeheer te optimaliseren, wil de supermarkt het (s,S)-voorraadmodel toepassen.

1. Bepalen van s (herbestelniveau): Het eerste wat de supermarkt moet doen, is het bepalen van het herbestelniveau s. Dit kan worden berekend door de verwachte dagelijkse vraag (D) te vermenigvuldigen met de verwachte levertijd in dagen (LT), en vervolgens rekening te houden met een veiligheidsfactor (SF) om onzekerheid op te vangen. Het veiligheidsfactor SF wordt meestal gebruikt om te voorkomen dat er tekorten ontstaan in geval van onverwachte pieken in de vraag of vertragingen in de levering.

Laten we aannemen dat de verwachte dagelijkse vraag (D) naar frisdrank 50 eenheden is, de verwachte levertijd (LT) van de leverancier 3 dagen is, en we gebruiken een veiligheidsfactor (SF) van 2. Dan kunnen we s als volgt berekenen:

s = D * LT + SF s = 50 eenheden/dag * 3 dagen + 2 = 152 eenheden

Dus het herbestelniveau s is 152 eenheden.

1. Bepalen van S (herbevoorradingsniveau): Het volgende is het bepalen van het herbevoorradingsniveau S. Dit is simpelweg het voorraadniveau waarop de supermarkt wil aanvullen zodra het voorraadniveau daalt tot het herbestelniveau s.

Laten we aannemen dat de supermarkt het voorraadniveau wil aanvullen tot 200 eenheden wanneer het voorraadniveau daalt tot s (152 eenheden). Dan is S gelijk aan:

S = 200 eenheden

1. Bestelbeleid: Zodra de voorraadniveau van frisdrank daalt tot of onder het herbestelniveau s (152 eenheden), plaatst de supermarkt een nieuwe bestelling bij de leverancier om de voorraad aan te vullen tot het herbevoorradingsniveau S (200 eenheden).

Dit bestelbeleid wordt gecontinueerd, waarbij telkens wanneer de voorraad daalt tot het herbestelniveau s, een nieuwe bestelling wordt geplaatst om de voorraad weer aan te vullen tot het herbevoorradingsniveau S.

Het (s,S)-voorraadmodel helpt de supermarkt om efficiënter voorraadbeheer te realiseren door de juiste balans te vinden tussen te veel en te weinig voorraad, waardoor kosten worden geminimaliseerd en klanten toch kunnen worden voorzien van frisdrank, zelfs tijdens onzekere vraagperiodes.

Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij het model?

Hoewel het (s,S)-voorraadmodel een nuttig hulpmiddel is voor voorraadbeheer, zijn er enkele kanttekeningen en beperkingen die moeten worden overwogen:

  1. Vereist nauwkeurige vraagvoorspellingen: Het model gaat ervan uit dat de vraag voorspeld kan worden met een redelijke nauwkeurigheid. Als de vraag sterk fluctueert of moeilijk te voorspellen is, kan het moeilijk zijn om de optimale waarden voor s en S te bepalen. Onjuiste voorspellingen kunnen leiden tot over- of onderbevoorrading.
  2. Onvoldoende rekening houden met seizoensgebonden trends: Het model houdt geen rekening met seizoensgebonden patronen in de vraag. In situaties waarin de vraag naar het product sterk varieert op basis van het seizoen, kan het (s,S)-model suboptimale resultaten opleveren.
  3. Statische modelbenadering: Het (s,S)-model is statisch en negeert factoren zoals prijsschommelingen, economische veranderingen of wijzigingen in de vraagpatronen. In een dynamische omgeving kan het nodig zijn om flexibelere methoden toe te passen om de voorraadniveaus aan te passen aan veranderende omstandigheden.
  4. Geen rekening houden met leveranciersbeperkingen: Het model houdt geen rekening met eventuele beperkingen van leveranciers, zoals minimale bestelhoeveelheden, maximale capaciteit of levertijden. Dit kan van invloed zijn op de haalbaarheid en optimaliteit van de berekende voorraadniveaus.
  5. Kostenparameters: Het (s,S)-model vereist het vaststellen van kostenparameters, zoals voorraadkosten, bestelkosten en tekortkosten. Deze kosten kunnen variëren in de tijd en het juiste niveau van deze kosten kan van invloed zijn op de optimale voorraadniveaus.
  6. Mogelijke verouderde voorraad: Omdat het model gericht is op continu herbevoorraden, kan het leiden tot de opbouw van verouderde voorraad als de vraag afneemt of het product wordt geüpgraded.

Om deze kanttekeningen te overwinnen, kunnen bedrijven aanvullende technieken en geavanceerdere modellen gebruiken, zoals stochastische modellen die probabilistische vraagvoorspellingen in overweging nemen of modellen die rekening houden met seizoenspatronen en dynamische veranderingen in de vraag. Het is essentieel om het voorraadbeheer te blijven monitoren, te evalueren en indien nodig aan te passen aan de specifieke behoeften van de organisatie en de omgeving.

LITERATUUR
Caplin, A. and Leahy, J., (2010). Economic Theory and the World of Practice: A Celebration of the (S,s) Model. The Journal of Economic Perspectives, vol. 24, p. 183-202

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten