S Wiki

Stakeholdermapping

Stakeholdermapping is een methode die wordt gebruikt om een overzicht te krijgen van de verschillende belanghebbenden (stakeholders) die betrokken zijn bij een bepaald probleem, project of organisatie. Het doel van stakeholdermapping is om inzicht te krijgen in de belangen, macht, invloed en onderlinge relaties van de stakeholders, zodat er effectieve strategieën kunnen worden ontwikkeld om met hen om te gaan.

Bij het uitvoeren van stakeholdermapping worden de volgende stappen gevolgd:

  1. Identificatie van stakeholders: Het eerste dat wordt gedaan, is het identificeren van alle relevante stakeholders die betrokken zijn bij de kwestie. Dit kunnen individuen, groepen, organisaties, overheidsinstanties, gemeenschappen, enzovoort zijn.

  2. Analyse van belangen en invloed: Voor elke stakeholder wordt geanalyseerd wat hun belangen zijn in relatie tot het probleem of de situatie. Hierbij wordt gekeken naar wat zij hopen te bereiken, welke voordelen of nadelen zij kunnen ervaren en hoe het probleem hun belangen beïnvloedt. Daarnaast wordt ook de mate van invloed van elke stakeholder op de besluitvorming en de uitkomst van het probleem geanalyseerd.

  3. Bepaling van de machtsdynamiek: Stakeholdermapping houdt ook rekening met de machtsdynamiek tussen verschillende stakeholders. Hierbij wordt gekeken naar de relatieve macht en invloed van elke stakeholder ten opzichte van andere stakeholders. Dit kan bijvoorbeeld worden bepaald op basis van financiële middelen, expertise, positie, formele autoriteit, steun van andere stakeholders, enzovoort.

  4. Positionering op een kaart: Op basis van de analyse van belangen, invloed en machtsdynamiek worden de stakeholders vaak in kaart gebracht. Dit kan gebeuren door middel van een stakeholdermap of een matrix, waarbij de stakeholders worden geplaatst op basis van hun invloed en belang. Dit biedt een visuele weergave van de stakeholders en hun relatieve positie ten opzichte van elkaar.

Door stakeholdermapping toe te passen, krijgen organisaties en projectteams een beter begrip van de stakeholders en kunnen ze gerichter communiceren, samenwerken en strategieën ontwikkelen om de belangen van alle betrokken partijen te behartigen en conflicten te beheren. Het stelt hen in staat om effectief met stakeholders om te gaan en draagvlak te creëren voor besluitvorming en acties.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten