Studies

Strategie Implementatie Management (Post HBO)

De oorzaak van mislukte implementaties zit hem vaak in het niet goed bij elkaar brengen van de ‘harde en zachte’ kant van verandermanagement. Bent u momenteel bezig met het doorvoeren van uw strategie en wil het ook nog niet echt vlotten? Dan is deze opleiding wellicht iets voor u! Enerzijds krijgt u praktische kennis over implementatiemanagement en anderzijds leert u (in de vorm van een teamtraining) wat u concreet kunt doen om uw uitdaging wel tot een succes te maken. Uw eigen casus staat hierbij centraal waardoor u het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk.

ONDERWERPEN

  • Hoe kan ik het ‘hoe en waarom’ in alle lagen van de organisatie duidelijk maken?
  • Hoe kan ik het implementatieplan door alle betrokken stakeholders laten omarmen?
  • Hoe kan ik intern draagvlak verwerven bij de medewerkers voor de implementatie?
  • Hoe kan er een gevoel van commitment en eigenaarschap gerealiseerd worden?
  • Hoe bewerkstellig ik het juiste kennisniveau voor de medewerkers van de organisatie?
  • Hoe kan het implementatieproces gestructureerd, gemanaged en gemonitord worden?
  • Wat is de rol van business analytics en datagedreven werken bij het veranderproces?
  • Hoe hou ik grip op de performance gedurende het verander- c.q. implementatieproces?

RESULTAAT

Na afloop van de Post HBO Strategie Implementatiemanagement hebben u en uw teamleden praktische kennis, kunde en inzichten opgedaan over effectieve implementatiekunde. Men kent de eigen rol in het geheel, snapt het ‘’hoe en waarom’’ van verandermanagement en is op de hoogte van hoe men individueel en als team het verschil kan maken. U heeft nieuwe skills opgedaan die het veranderproces bespoedigen en u weet hoe u de verandering het beste in gang kan zetten. Naast deze nieuwe bagage is ook dieper inzicht verkregen over de eigen casus. U heeft diepere kennis en kunde over Strategy Mapping en de Business Scorecard en kunt het implementatieproces hierdoor beschrijven, doormeten en monitoren. Voor de verantwoordelijk implementatiemanager vormt deel twee van de cursus (de teamtraining) een effectieve manier om nog eens extra draagvlak te verwerven voor het implementatieplan bij de stakeholders.

INHOUD

Dag 1. Weten: Implementatieplanning (college 1 en 2)
Tijdens deze dag leert u hoe uw strategie of implementatieplan helder over het voetlicht kunt brengen bij alle stakeholders. Daarnaast leert u wat er zoal nodig is om grip te houden op de (gezamenlijke) executie van uw plannen. Hiervoor wordt de Balanced Scorecard als leidraad gebruikt. U leert hoe u een BSC kunt opstellen en hoe u deze vervolgens als management- en stuurinstrument kunt gebruiken. Onderwerpen als performance management, KPI-formulering, strategy mapping, analytics en dashboarding komen hierbij aan bod.

Dag 2. Willen: Verandermanagement (college 3 en 4)
Tijdens deze dag leert u hoe u effectief intern draagvlak kunt creëren voor uw plannen. U leert hoe u  commitment en eigenaarschap kunt realiseren bij de stakeholders. U bent in staat om medewerkers, teams en afdelingen goed te laten samenwerken met het implementatieplan. De Balanced Scorecard (BSC) speelt hier weer een belangrijke rol bij. Begrippen als: motivatie, kennisdeling, verandermanagement, stakeholdermanagement en het belang van transparante communicatie komen tijdens deze dag uitgebreid aan bod.

Dag 3. Kunnen: Opleiding en ontwikkeling (college 5 en 6)
Tijdens deze dag leert u hoe u alle elementen voor effectief implementatiemanagement bij elkaar kunt brengen. Naast kennis (dag 1) en motivatie (dag 2) dient men namelijk ook de juiste kunde (dag 3) te hebben om het implementatieplan goed door te kunnen voeren.  Opleiden en ontwikkelen van mensen is, vanuit dit perspectief bezien, dan ook erg belangrijk. Tijdens het avondcollege gaat u concreet aan de slag om de implementatiestrategie helder en inzichtelijk op papier te zetten. Dit doet u onder begeleiding van een docent aan de hand van de  Business Scorecard (BSC) en Strategy Mapping.

Dag 4. Het meten van de strategie (college 7 en 8)
Tijdens deze dag leert u hoe u de implementatiestrategie kunt voorzien van meetbare indicatoren. Dit is belangrijk want ‘what gets measured gets done’. Vanuit uw ingevulde strategiekaart en BSC clusters leert u hoe u de kritieke succesfactoren kunt voorzien van bijbehorende (relevante) prestatie-indicatoren. Tot slot wordt er aandacht besteed aan het visualisatiegedeelte van de implementatiestrategie. U leert onder andere hoe u dashboards kunt inrichten en hoe u deze effectief kunt inzetten en gebruiken.  

Dag 5. Het managen van de strategie (college 8 en 9)
‘The proof of the pudding is in the eating’. Tijdens deze dag gaat u met uw team werken aan de uitvoerbaarheid en beheersbaarheid van de strategie. U gaat door middel van simulaties, testen in hoeverre de strategie adequaat gemanaged en gemonitord kan worden. Daarnaast dient geïnventariseerd te worden of de juiste gewichten zijn gehangen aan de KPI’s en in hoeverre men het implementatieplan helder en inzichtelijk gecommuniceerd kan krijgen. Om de kans op succes te verhogen, dient het management de doelen ‘SMART’ te formuleren.

 

 
Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie via info[at]managementplatform.nl of bel +(31)6-57912496.

Hebt u inhoudelijke vragen en/of zoekt u ondersteuning bij een organisatievraagstuk?
Neem ook dan gerust contact met ons op. Een team van adviseurs staat u voor u klaar.

Reageer op dit bericht

Klik hier om een reactie achter te laten