Zorgverplichtingen van de accountant

De accountant kent zorgverplichtingen en dient hier logischerwijs aan te voldoen. De accountant dient te voldoen aan de navolgende drie zorgverplichtingen teneinde te handelen als een redelijk handelende en redelijk bekwame extern controlerende accountant: Zorgverplichting 1: DeskundigheidDeze zorgverplichting is deels concreet ingevuld in wet- en regelgeving. De deskundigheid dient eerst op een bepaald niveau te worden gebracht alvorens men zich accountant mag noemen en vervolgens dient de des...
Lees verder