8 Step Change Model: 8 stappen van het veranderproces volgens John Kotter

Ten behoeve van een verandering in een organisatie succesvol te implementeren heeft prof. J.P Kotter van de Harvard Business School een achttal succesfactoren voor verandering opgesteld.  Kritisch hierbij is dat de acht factoren, ofwel de fasen, in een logische volgorde worden toegepast.Op grond van de door Kotter acht geformuleerde fases kunnen feitelijk drie hoofdfasen worden onderscheiden, namelijk: Bereid de weg voor (unfreeze) Stap 1 & 2 Maak een plan van aanpak en voer he...
Lees verder

Stappenplan voor het ontwerpen van een werkconferentie

Werkconferenties kunnen worden beschouwd als een speelveld waarop deelnemers met elkander aan de slag zijn. Dit kent dus een dimensie van inhoud en tijd. Bij de inhoud staat enerzijds het WAT (de zakelijke aspecten) centraal en anderzijds het WIE (de mensen).Bij de tijd staat logischerwijs enerzijds de toekomst centraal en anderzijds het verleden en heden. Laatstgenoemde verwijst in dit verband naar terugblikken, reflecteren, begrijpen, analyseren en onderzoeken, daar de toekomst gekenmerkt wor...
Lees verder

Vier benaderingen voor het succesvol realiseren van verandering

De Holland Consulting Group (2005) heeft vier krachtige benaderingen uiteengezet voor het succesvol realiseren van verandering. De vier benaderingen betreffen: een elders beproefde oplossing invoeren, een noodzakelijke verandering doorvoeren, een verandering van binnenuit mogelijk maken en een vitaal bedrijfsconcept introduceren. Voorgenoemde benaderingen worden afgewisseld met voorbeelden om zichtbaar te maken voor welke strategie is gekozen voor de verschillende verandervraagstukken. De vier ...
Lees verder